ชีวิตทรงพลัง

 ชีวิตทรงพลัง (A Powerful Life)

คำสอนคริสเตียนสำหรับชีวิตประจำวัน ให้ข้อคิดสะกิดใจ นำไปใช้ได้ทันทีEp18

ยิ่งเปลี่ยนยิ่งเข้าใจชีวิตใหม่

โยบ.36:11-12 ย้ำเตือนผลของการ “กลับใจ” กับ “ไม่กลับใจ” แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทางหนึ่งคือความเจริญรุ่งเรือง (prosperity) อีกทางคือถูกทำลาย ถ้าเลือกพระเจ้าคือเลือกความยั่งยืน ผู้เชื่อศรัทธาจะเข้าใจ ยิ่งเปลี่ยนชีวิตเท่าใด ยิ่งเข้าใจชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไป

และพึงตระหนักว่าการเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่ปากพูดว่าตัวเองเป็นคริสเตียน หรือคิดว่าตัวเองเชื่อพระเจ้า แต่ภายในไม่เปลี่ยนด้วยฤทธิ์เดชพระคุณ

https://www.positive4thailand.com/2024/05/in-contentment.html

Ep17

พระเจ้าช่วยให้พ้นทุกข์อย่างไร

พระเจ้าช่วยให้พ้นทุกข์ ปลดปล่อยให้เป็นไท ด้วยการที่พระองค์เข้ามาดูแลชีวิตผู้เชื่อ นำทิศนำทาง ปกป้องให้ผ่านพ้นอันตราย จนได้รับชีวิตนิรันดร์ ขอเพียงผู้เชื่อ “ติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคง ตั้งใจอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์” เพียงเท่านี้ก็พ้นจากทุกข์นิรันดร์

https://www.positive4thailand.com/2024/04/How-God-help-you.html

Ep16

ถ้าลดทำบาปชีวิตจะดีขึ้นเอง

คริสเตียนยังมีจุดต้องปรับปรุงอยู่เสมอ จึงอธิษฐานขอความช่วยเหลือ แต่ประสงค์ให้ผู้เชื่อทุกคน “จะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์”

https://www.positive4thailand.com/2024/01/Reducing-sin-life-improve.html

Ep15

ควรทำอะไรแทนการคิดว่าทำไมเกิดมาจน

การใช้เวลาแสวงหาพระเจ้า ติดตามพระองค์ ก่อประโยชน์มหาศาล ดีกว่าการนั่งคิดเรื่องไร้สาระว่าทำไมเกิดมาจน เผชิญเหตุร้าย ฯลฯ

https://www.positive4thailand.com/2024/01/instead-of-thinking-why-i-am-poor.html

Ep14

ชีวิตทรงพลังเชื่อมต่อพระเจ้า

จงแสวงหาพระเจ้า เชื่อมต่อกับพระองค์ ได้ชีวิตทรงพลัง

https://www.positive4thailand.com/2024/01/Connect-God.html

Ep13

คริสเตียนควรทำอย่างไรเมื่อทำบาปซ้ำซาก

ที่ถูกต้องคือสารภาพบาปแล้วแสวงหาใกล้ชิดพระเจ้าเพื่อจะได้รับกำลัง จิตวิญญาณฟื้นฟู มีพลังที่จะเอาชนะบาป เติบโตเข้าใกล้ความไพบูลย์มากขึ้น

https://www.positive4thailand.com/2023/12/Chastisement.html

Ep12 

เริ่มต้นด้วยพระคุณแล้วเป็นความรัก

ผู้ใดติดสนิทผูกพันกับพระเจ้า เติมเต็มด้วยความรักพระองค์ ชีวิตจะสำแดงความทรงพลังด้วยตัวมันเอง

https://www.positive4thailand.com/2023/11/Grace-Agape.html

Ep11

Bible คู่มือแห่งชีวิต

พระคัมภีร์ Bible เป็นคู่มือแห่งชีวิต สันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระเจ้าจึงอยู่กับผู้ศึกษาและดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ทั้งในโลกนี้และนิรันดร์

https://www.positive4thailand.com/2023/10/Bible-manual-of-life.html

Ep10

ยึดความจริงไว้มั่น

แค่ความคิดเปลี่ยน ค่านิยมเปลี่ยน ชีวิตจะทรงพลังขึ้นทันที คนของพระเจ้าจะแสวงหาพระองค์ ติดตามพระองค์ ดำเนินชีวิตตามการทรงเรียก อยู่กับพระองค์ตั้งแต่วันนี้จนถึงนิรันดร์

https://www.positive4thailand.com/2023/10/Hold-the-Truth.html

Ep9

อิ่มด้วยรักยามเช้าจากพระเจ้า

ผู้มีชีวิตทรงพลังจะอิ่มด้วยรักอันยิ่งใหญ่มหาศาลจากพระเจ้าทั้งวัน ด้วยเขาแสวงหาพระเจ้า สัมผัสความรักสดใหม่ในทุกเช้า พระเจ้าอยู่กับเขาตั้งแต่เช้ามิใช่หรือ

https://www.positive4thailand.com/2023/09/Satisfy-with-unfailing-love.html

Ep8

อธิษฐานเชื่อมต่อกับพระเจ้า

ชีวิตที่ทรงพลังคือชีวิตใหม่ที่เชื่อมต่อกับพระเจ้า สามารถทำได้ด้วยการอธิษฐาน มุ่งแสวงหาพระองค์

https://www.positive4thailand.com/2023/09/Praying to God.html

Ep7

ผู้ถูกสร้างโต้แย้งพระผู้สร้างได้หรือ

ผู้เชื่อที่ยินดีดำเนินตามทางพระเจ้า ตามพระประสงค์จะเกิดผลมาก มีชีวิตที่ทรงพลัง

https://www.positive4thailand.com/2023/08/Can-you-dispute-the-creator.html

Ep6 

ทำมาหากินด้วยความชอบธรรม

การทำงานหาเลี้ยงชีพเป็นพื้นฐานชีวิตทุกคน ขอเพียงทำงานสุจริต ไม่ทำบาป พระเจ้าจะอวยพรให้คริสเตียนมีมากเกินพอ

Ep5 

พ้นทุกข์ด้วยการช่วยผู้อื่นให้เป็นสุข

แทนที่จะสนใจเรื่องบาปให้สนใจความบริสุทธิ์ชอบธรรม

https://www.positive4thailand.com/2023/08/Seek-Righteousness.html

Ep4

อากาเป้ผู้อื่นคือชีวิตแห่งเกลือและแสงสว่าง

การรักผู้อื่นสำแดงเป็นชีวิตที่ทรงพลัง มีผลต่อคนจำนวนมาก พระเจ้าสถิตและอวยพรผู้นั้น

https://www.positive4thailand.com/2023/07/Agape-is-salt-and-light.html

Ep 3

ความบาปในหมู่ผู้เชื่อพระเจ้าทำให้ขาดสันติสุข

หลายคนสงสัยว่าทำไมยังขาดสันติสุข มีเรื่องให้เครียด คิดกังวล นอนไม่หลับ ไม่ต่างจากคนทั่วไปเลย จงเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนอย่างครบถ้วนแล้วพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน

https://www.positive4thailand.com/2023/07/Why-believe-God still-lack-peace.html

 Ep2 

ของล้ำค่าที่ซื้อไม่ได้

อะไรคือของล้ำค่าที่มหาเศรษฐีโลกซื้อไม่ได้

https://www.positive4thailand.com/2023/06/The-precious-thing-that-cannot-be-purchased.html

Ep1

ผู้แสวงหาพระเจ้าคือผู้ที่ดีรอบคอบ

ทำอย่างไรจึงจะห่างไกลบาป อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต 

https://www.positive4thailand.com/2023/06/Seek-God-do-no-wrong.html