ชีวิตทรงพลัง

 ชีวิตทรงพลัง (A Powerful Life)

คำสอนคริสเตียนสำหรับชีวิตประจำวัน ให้ข้อคิดสะกิดใจ นำไปใช้ได้ทันทีEp9

อิ่มด้วยรักยามเช้าจากพระเจ้า

ผู้มีชีวิตทรงพลังจะอิ่มด้วยรักอันยิ่งใหญ่มหาศาลจากพระเจ้าทั้งวัน ด้วยเขาแสวงหาพระเจ้า สัมผัสความรักสดใหม่ในทุกเช้า พระเจ้าอยู่กับเขาตั้งแต่เช้ามิใช่หรือ

https://www.positive4thailand.com/2023/09/Satisfy-with-unfailing-love.html

Ep8

อธิษฐานเชื่อมต่อกับพระเจ้า

ชีวิตที่ทรงพลังคือชีวิตใหม่ที่เชื่อมต่อกับพระเจ้า สามารถทำได้ด้วยการอธิษฐาน มุ่งแสวงหาพระองค์

https://www.positive4thailand.com/2023/09/Praying to God.html

Ep7

ผู้ถูกสร้างโต้แย้งพระผู้สร้างได้หรือ

ผู้เชื่อที่ยินดีดำเนินตามทางพระเจ้า ตามพระประสงค์จะเกิดผลมาก มีชีวิตที่ทรงพลัง

https://www.positive4thailand.com/2023/08/Can-you-dispute-the-creator.html

Ep6 

ทำมาหากินด้วยความชอบธรรม

การทำงานหาเลี้ยงชีพเป็นพื้นฐานชีวิตทุกคน ขอเพียงทำงานสุจริต ไม่ทำบาป พระเจ้าจะอวยพรให้คริสเตียนมีมากเกินพอ

Ep5 

พ้นทุกข์ด้วยการช่วยผู้อื่นให้เป็นสุข

แทนที่จะสนใจเรื่องบาปให้สนใจความบริสุทธิ์ชอบธรรม

https://www.positive4thailand.com/2023/08/Seek-Righteousness.html

Ep4

อากาเป้ผู้อื่นคือชีวิตแห่งเกลือและแสงสว่าง

การรักผู้อื่นสำแดงเป็นชีวิตที่ทรงพลัง มีผลต่อคนจำนวนมาก พระเจ้าสถิตและอวยพรผู้นั้น

https://www.positive4thailand.com/2023/07/Agape-is-salt-and-light.html

Ep 3

ความบาปในหมู่ผู้เชื่อพระเจ้าทำให้ขาดสันติสุข

หลายคนสงสัยว่าทำไมยังขาดสันติสุข มีเรื่องให้เครียด คิดกังวล นอนไม่หลับ ไม่ต่างจากคนทั่วไปเลย จงเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนอย่างครบถ้วนแล้วพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน

https://www.positive4thailand.com/2023/07/Why-believe-God still-lack-peace.html

 Ep2 

ของล้ำค่าที่ซื้อไม่ได้

อะไรคือของล้ำค่าที่มหาเศรษฐีโลกซื้อไม่ได้

https://www.positive4thailand.com/2023/06/The-precious-thing-that-cannot-be-purchased.html

Ep1

ผู้แสวงหาพระเจ้าคือผู้ที่ดีรอบคอบ

ทำอย่างไรจึงจะห่างไกลบาป อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต 

https://www.positive4thailand.com/2023/06/Seek-God-do-no-wrong.html