บทเรียนไบเบิล

ช่วยให้เข้าใจศาสนศาสตร์ หลักข้อเชื่อสำคัญอย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้

สามารถเลือกอ่านโดยไม่ต้องอ่านตั้งแต่บทที่ 1 


บทเรียน 13 

ผู้เชื่อผู้มีปัญญาของพระเจ้าจากโยบบทที่ 34

มนุษย์เห็นคุณค่าของปัญญา หลายคนทุ่มเทแสวงหาความรู้สติปัญญา โยบบทที่ 34 สอนหลักการอย่างไรจึงเรียกว่าผู้เชื่อผู้มีปัญญาของพระเจ้า

บทเรียน 12

คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมได้รับความรอดผ่านความเชื่อ

คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมได้รับความรอดผ่านความเชื่อ คือเชื่อว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า แสดงออกด้วยการดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ เป็นเครื่องแสดงว่าเขาเชื่อพระเจ้า พยายามทำตามคำสั่งคำสอน

https://www.positive4thailand.com/2023/11/Lesson-12-Through-Faith.html

บทเรียน 11 

หลักความสำเร็จของผู้เชื่อจากสภษ.16:1-3

ทุกคนต้องการความสำเร็จ แต่ความสำเร็จที่ว่าคือการทำบาปหรือทำตามน้ำพระทัย พระเจ้าให้หลักการว่า จงติดสนิทดำเนินไปกับพระเจ้าตลอดเวลา

บทเรียน 9

การสร้างมนุษย์และการช่วยกู้ของพระเจ้าจากโยบ.33

มนุษย์เกิดมาทำไม ควรทำอย่างไร อย่างไรเรียกว่าชีวิตที่ดีมีสันติสุข คำตอบมีอยู่ในพระเจ้า พระธรรมโยบ บทที่ 33 ได้ให้คำตอบแล้ว

https://www.positive4thailand.com/2024/02/Lesson-9-JOB-33.html

บทเรียน 8

วิถีรักษาความบริสุทธิ์ชอบธรรมจากโยบ 31

โยบ.1:8 และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่า "เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย"

https://www.positive4thailand.com/2023/10/How-to-Maintain-Righteousness.html

บทเรียน 7

แบบอย่างชีวิตเกลือและแสงสว่างของโยบ

ยิ่งอากาเป้ตัวเองจะยิ่งอากาเป้ผู้อื่น และยิ่งสำแดง “ชีวิตแห่งเกลือและแสงสว่าง” โยบเป็นแบบอย่าง พระเจ้าใช้ท่านอย่างมาก

https://www.positive4thailand.com/2023/07/Lesson-7-salt-and-light-of-Job.html

บทเรียน 6

ทำไมความยำเกรงพระเจ้าคือพระปัญญา

ความยำเกรงพระเจ้าเป็นพระปัญญาที่จะนำผู้ที่พระองค์เลือกสรรให้ได้รับความรอด รับการทรงนำตลอดชีวิตของเขา เป็นตัวแทนพระองค์ในโลกนี้

https://www.positive4thailand.com/2023/06/Lesson-6-Why-fear-of-God-is-wisdom.html

บทเรียน 5

ความสุขของคนอธรรมสั้นไม่ยั่งยืน

พระเยซูพร้อมช่วยคนบาป :

            ไม่ว่าจะทำบาปมากหรือน้อย ทุกคนล้วนเป็นคนบาป ไม่สามารถหนีพ้นผลของบาป มีแต่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ช่วยได้

            ไม่ว่าวันนี้ท่านจะทุกข์เพียงไร ซึมเศร้า อยากร้องไห้ พระองค์ยินดีซับน้ำตาให้เสมอ

            หากตรอมใจ ความรักถูกทรยศ โดนทอดทิ้งซ้ำซาก จงรู้เถิดว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแห่งความรัก

            หากคนอื่นชี้หน้าว่าท่านต่ำต้อย ไร้ค่า ไม่คู่ควรสิ่งดี พระเยซูผู้นี้ได้ตายที่ไม้กางเขนเพื่อท่านแล้ว

            หากอ้างว้าง ชีวิตเหมือนขาดบางอย่างที่สำคัญ พระเยซูจะช่วยเติมเต็ม ทำให้ชีวิตครบบริบูรณ์

            หากท่านหมดจนหนทาง ไม่มีที่ไป ไม่รู้จะไปทางใด จงมาหาพระเยซูผู้จะนำทางท่านตลอดไป

            จงมาหาพระองค์ที่คริสตจักรเถิด แล้วท่านจะได้ชีวิตใหม่ในฐานะบุตรพระเจ้าผู้สูงสุด

https://www.positive4thailand.com/2023/05/Lesson-5-evil-man-not-sustainable.html

บทเรียน 4

จริงหรือคนไม่มีพระเจ้ามีความสุขแท้

บางคนร่ำรวยมีชื่อเสียง สังคมนับถือว่าประสบความสำเร็จ หลายครั้งเห็นพวกเขามีความสุข คำถามคือจริงๆ แล้วพวกเขามีความสุข มีสันติสุขจริงหรือ อะไรเป็นต้นเหตุความทุกข์ 

https://www.positive4thailand.com/2023/05/Lesson-4-True-or-not-unbelievers-are-happy.html

บทเรียน 3 

ผลการเป็นคนชอบธรรมไม่ทำบาป จากโยบบทที่ 11

หากการเป็นคนชอบธรรมไม่ทำบาปยากลำบาก คริสเตียนที่จมอยู่ในความบาปอาจสนุกชั่วคราว แต่ความบาปจะไล่ล่าและหนีไม่พ้นแน่นอน แท้จริงแล้วคนชอบธรรมจะรับผลดีมากมายขณะอยู่ในโลก  

https://www.positive4thailand.com/2023/04/Result-of-being-righteous-Job-11.html

บทเรียน 2 

ควรทำอย่างไรแทนการโทษชีวิต

พระเจ้าสอนและเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิต จงยึดมั่นพระองค์เสมอ หวังให้ใกล้ชิดติดสนิท เพราะโลกเป็นแค่บ้านชั่วคราว

https://www.positive4thailand.com/2023/04/What-should-I-do-instead-of-punishing-life.html

บทเรียน 1

ควรทำอย่างไรหากต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่

ควรทำอย่างไรหากประสบเหตุต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ พระเจ้ามีคำตอบ สามารถกอบกู้ฟื้นฟู แม้เริ่มต้นจะเล็กน้อย ตอนปลายจะยิ่งใหญ่มาก
https://www.positive4thailand.com/2023/04/Lesson-1-How-to-begin-new-life.html