สัมผัสพระเจ้า

 

คำสอนการสรรเสริญนมัสการ วิธีง่ายๆ เพื่อสัมผัสพระเจ้าอย่างง่ายๆ


วิธีง่ายๆ เพื่อสัมผัสพระเจ้าง่ายๆ (25) 

มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังดาวิดกับพระเจ้าของเขา

ทำอย่างไรจึงจะนมัสการด้วยใจยินดี อิ่มเอมฝ่ายวิญญาณ สดด.63:1-8

https://www.positive4thailand.com/2023/06/Easy-way-to-touch-God-25.html