บทความ

บทความแนะนำ

บทเรียน 5 ความสุขของคนอธรรมสั้นไม่ยั่งยืน

            พระธรรมตอนนี้เป็นอีกครั้งที่บรรยายผลของความบาป ชีวิตมนุษย์ที่มักวนเวียนอยู่กับบาป คำถามก่อนเรียน :             1) เล่าประสบการณ์ของท่านหรือคนอื่นที่ชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์             2) ลองเทียบความสุขความทุกข์ของวัยต่างๆ เช่น วัยเด็ก หนุ่มสาว วัยชรา             อ่าน โยบ. 20:4-19 1. ความสุขของคนอธรรมสั้นไม่ยั่งยืน โยบ.20:4-7 4 ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มา ตั้งแต่มนุษย์ถูกวางไว้บนแผ่นดินโลก ท่านไม่ทราบหรือว่า 5 เสียงไชโยของคนอธรรมนั้นสั้น และความชื่นบานของคนที่ไม่นับถือพระเจ้านั้นเป็นแต่ครู่เดียว 6 แม้ความสูงของเขาเด่นขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และศีรษะของเขาไปถึงหมู่เมฆ             1.1 ย่างก้าวชีวิตคนอธรรม             1.1.1 ช่วงชีวิตที่พอทนได้             มนุษย์ต้องการความสุข แสวงหาความสุขความสำเร็จ เรื่องเศร้าคือความสุขกับความสำเร็จของคนไม่เชื่อพระเจ้าเป็นแค่เวลาสั้นๆ พวกเขาประสบความสำเร็จมากบ้างน้อยบ้าง ล้มเหลวมากบ้างน้อยบ้าง พบความทุกข์สารพัดรูปแบบ พวกเขาพยายามขจัดทุกข์ เร่งหาความสุขทดแทนความทุกข์ ในช่วงหนึ่งอาจสามารถทำได้ แต่ยังมีสุขสลับทุกข์ บางคนค่อนข้างสุข บางคนค่อนข้างทุกข

บทเรียน 4 จริงหรือคนไม่มีพระเจ้ามีความสุขแท้

บทเรียน 3 ผลการเป็นคนชอบธรรมไม่ทำบาป จากโยบบทที่ 11

บทเรียน 2 ควรทำอย่างไรแทนการโทษชีวิต

บทเรียน 1 ควรทำอย่างไรหากต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่