บทความ

บทความแนะนำ

อุทยานแห่งรัก

  ตอนที่ 1 “รักและรัก” เริ่มต้นแห่งรักคือได้รับความรักก่อน ความรักที่สมบูรณ์ บริสุทธิ์ ยิ่งใหญ่ ชีวิตแห่งรักเริ่มต้นเมื่อเปิดใจรับรัก สัมผัสรัก สัมพันธ์ใกล้ชิด “เพราะได้รับความรัก จึงรู้จัก และส่งต่อออกไป” “กุญแจดอกแรกแห่งรักคือ ได้รับความรักที่สมบูรณ์ยิ่งใหญ่” .... สิ่งที่ทำลาย กดขี่ข่มเหง นำใจตกต่ำ สู่ความพินาศ เช่นนี้ไม่สมควรเรียกว่ารัก ความรักจะส่งเสริมทั้งผู้ให้กับผู้รับก้าวสูงขึ้นไป สร้างสรรค์ คงทนถาวร ความรักนั้นอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ เข้มแข็ง แต่ไม่แข็งกร้าว มองโลกแง่บวก แต่ไม่เบาปัญญา ไม่ทำให้ตาบอด จุดยืนหนักแน่น .... คนที่รักแต่ตัวเอง คือ ผู้อับจนความรัก ยิ่งรักตัวเองมาก ยิ่งอับจนความรักมาก ยิ่งหวงความรักไว้ ความรักจะยิ่งเหลือน้อย อือม์ ... ความรักของเขาช่างน้อยนิดเสียเหลือเกิน .... ดีขึ้นมาหน่อยคือรักแต่ครอบครัว แม้รู้จักให้ความรักแก่คนอื่น แต่ยังจำกัดขอบเขตมาก เป็นเพียงรักที่อยู่ในบ้านหลังสองหลัง หรือไม่กี่หลังในโลกนี้ .... คนรักแต่ตัวเองแม้รอบกายมีสิ่งของมากมาย แต่ภายในว่างเปล่า อับเฉา อยู่ในโลกแห่งความหวาดผวา วิตกกังวล ช่า

อื่นๆ

บทเรียน 9 การสร้างมนุษย์และการช่วยกู้ของพระเจ้าจากโยบ.33