บทความ

บทความแนะนำ

Ep9 อิ่มด้วยรักยามเช้าจากพระเจ้า

ผู้มีชีวิตทรงพลังจะอิ่มด้วยรักอันยิ่งใหญ่มหาศาลจากพระเจ้าทั้งวัน ด้วยเขาแสวงหาพระเจ้า สัมผัสความรักสดใหม่ในทุกเช้า พระเจ้าอยู่กับเขาตั้งแต่เช้ามิใช่หรือ สดด. 90:14 ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มในเวลาเช้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เปรมปรีดิ์และยินดีตลอดวันเวลาของข้าพระองค์ Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days.             แต่ไหนแต่ไร พระเจ้าสอนให้ผู้เชื่อดำรงอยู่ในความรักพระองค์ ให้อิ่มด้วยความรักอันอุดมและให้เป็นเช่นนี้ตลอดชีวิต             สดด. 90:14 ยังสอนว่าต้องอิ่มด้วยรักจากพระเจ้าตั้งแต่เช้า เวลาที่มนุษย์เริ่มต้นกิจกรรมของวัน ด้วยเช่นนี้แล้วเขาจะได้เปรมปรีดิ์และยินดีตลอดวันและตลอดไป เล็งถึงว่า             1) ต้องพาตัวเองให้สัมผัสรักพระองค์จนอิ่มในเวลาเช้าก่อน             2) ทำเช่นนี้ทุกวัน เป็นวิถีชีวิตของเขา             อธิบายขยายความ : คริสเตียนบางคนยุ่งวุ่นวายตั้งแต่ตื่นเช้า บางคนยุ่งเรื่องเรียน บางคนยุ่งเรื่องงาน เรื่องครอบครัว แม้กระทั่งยุ่งอยู่กับงานรับใช้พระเจ้า จ

Ep8 อธิษฐานเชื่อมต่อกับพระเจ้า

Ep7 ผู้ถูกสร้างโต้แย้งพระผู้สร้างได้หรือ

Ep6 ทำมาหากินด้วยความชอบธรรม

Ep5 พ้นทุกข์ด้วยการช่วยผู้อื่นให้เป็นสุข