ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ราคาคาร์บอนของสหภาพยุโรปทะลุ 100 ยูโร

             กุมภาพันธ์ 2023 ราคาคาร์บอนทะลุ 100 ยูโรต่อตัน หรือราว 3,700 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 10 เท่าเมื่อเทียบกับราคาไม่กี่ปีก่อน

            อย่างไรก็ตาม ราคาคาร์บอนขึ้นๆ ลงตามนโยบายรัฐบาล แรงซื้อขายของตลาด และแนวโน้มโลก

            ระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป (European Union’s Emissions Trading System : EU ETS) เป็นตลาดกลางซื้อขายคาร์บอนเครดิตตามนโยบายลดก๊าซเรือนกระจก เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่สุดของโลก

            นโยบายลดก๊าซเรือนกระจกลง 55% ภายในปี 2030 (เมื่อเทียบกับระดับปี 1990) เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาคาร์บอนสูงขึ้น ภาคเอกชนหลายแห่งสนใจซื้อเพื่อให้การลดคาร์บอนของตนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

            การที่นานาชาติตระหนักภาวะโลกร้อนเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาคาร์บอนถีบตัวสูงขึ้น

            อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยกดดัน บางประเทศจึงยกเว้นหรือลดความเข้มงวดเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตสินค้าจำเป็นของผู้มีรายได้น้อย

ภาพ : ในเวลา 1 ปีราคาคาร์บอนผันผวนกว่า 30%

            ราคาคาร์บอนที่เพิ่มสูงขึ้นเอื้อให้ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ หันไปใช้พลังงานหมุนเวียน พัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการปลูกป่า อีกทั้งโครงการเหล่านี้สร้างคาร์บอนเครดิต การลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมจึงได้ผลตอบแทนกลับมา

            บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft, Unilever, Salesforce, Google, Burberry, H&M และ Nestle ต่างให้ความสำคัญ เพราะรู้ว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมนี่แหละที่สร้างความยั่งยืน

            ที่สุดแล้วราคาคาร์บอนจะปรับตัวขึ้นลงด้วยหลายปัจจัยข้างต้น สร้างสมดุลระหว่างลดก๊าซเรือนกระจกกับประโยนชน์ที่ประชาชนได้รับ

22 กุมภาพันธ์ 2023
ชาญชัย คุ้มปัญญา

---------------

อ้างอิง : EU Carbon Prices Surge to 100 Euros. (2023, February 20). carboncreditsdotcom. Retrieved from https://carboncredits.com/eu-carbon-prices-surge-to-100-euros/

ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป