ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

สถานการณ์อาหารโลก ภาวะโภชนาการ

 


2023, Jan 23

23 มกราคม FAO รายงานคนเอเชียที่อดอยากหิวโหยเพิ่มขึ้น เนื่องจากอาหารขึ้นราคา ยากจนลง (AP)

            องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ชี้ว่าตอนนี้คนเอเชียเกือบ 500 ล้านคนอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร (ในจำนวนนี้ 80% เป็นคนเอเชียใต้ - อนุภูมิภาคอินเดีย) กว่าหนึ่งพันล้านคนอยู่ในภาวะอดๆ อยากๆ (ภาษาทางการเรียกความมั่นคงทางอาหาร)

            ที่น่าตกใจคือประชากรโลกเกือบ 2,000 ล้านคนไม่มีเงินพอซื้ออาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (คนเหล่านี้อาจอดอยากหรือกินอิ่มแต่เป็นอาหารขยะ อาหารด้อยคุณภาพ คนกลุ่มอาจผอมหรืออ้วนก็ได้) ในจำนวนนี้ 45% อยู่เอเชีย

            ทางออกคือปฏิรูปการเกษตรให้สามารถผลิตอาหารมากพอและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนำเข้าอาหารปีละเกือบ 2 ล้านล้านดอลลาร์ พืชผลที่เป็นอาหารพื้นฐานอย่างข้าว ข้าวสาลีและน้ำมันกระทบคนยากคนจนมากที่สุด

            ความยากจนกับภาวะขาดสารอาหารมักไปด้วยกันเสมอ

วิเคราะห์ : ตอกย้ำว่าอาหารเป็นปัจจัยสี่ที่คนขาดไม่ได้

ชาญชัย คุ้มปัญญา

------------------ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป