ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ภาษีน้ำตาล (sugar tax) เพื่อสุขภาพ

การเก็บภาษีน้ำตาลเป็นมาตรการที่องค์การอนามัยโลกสนับสนุน หวังให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะความจริงแล้ว คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) ประเมินว่าก่อนสิ้นปี 2045 ทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 700 ล้านคนหรือราว 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก

องค์การอนามัยโลกชี้ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มจาก 108 ล้านคนในปี 1980 เป็น 422 ล้านคนในปี 2014 ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยอยู่ในเอเชีย เฉพาะอินเดียกับจีนมีผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ถึง 180 ล้านคน แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานนับล้านคนและกำลังเพิ่มขึ้น

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่าพบผู้ป่วยเบาหวาน 4.8 ล้านคนจากประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจำนวนนี้ 2 ล้านคนที่ไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวานและยังไม่ได้รับการวินิจฉัย

คนกินหวาน พฤติกรรมเสี่ยงโรค :

            การติดหวานเสี่ยงเป็นโรคอ้วน ผลตามมาคือหลายคนเป็นโรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด โรคเหล่านี้เมื่อเป็นแล้วต้องรักษาตลอดชีวิต ไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข หลายคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หลายคนเป็นภาระแก่ครอบครัวนับสิบปี

Asian Development Bank Institute (ADBI) ชี้ว่าผู้ใหญ่ 2 ใน 5 คนของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือราว 400 ล้านคนที่น้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน

            องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ระบุว่าในรอบปี 40 ที่ผ่านมาจำนวนเด็กอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 12 เท่า อัตราเด็กอ้วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะในแปซิฟิกเพิ่มเร็วกว่าภูมิภาคอื่นๆ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือเด็กแวดล้อมด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ อาหารแปรรูปที่มีแคลอรี่สูง กินขนมที่มีน้ำตาลกับไขมันสูง แทนที่จะกินอาหารพวกเมล็ดธัญพืช เนื้อและผัก มีข้อมูลว่าร้อยละ 90 ของอาหารกับเครื่องดื่มที่มุ่งขายให้เด็กเป็นอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว (saturated fats) ไขมันที่เป็นโทษต่อสุขภาพ น้ำตาล เกลือในปริมาณสูง

            เด็กอายุ 23 เดือนถึง 6 ขวบกว่าร้อยละ 20 ไม่ได้กินผัก ผลไม้ นมกับไข่ที่เป็นแหล่งโปรตีน

            ในอดีตคนอ้วนมักเกิดกับครอบครัวร่ำรวย ปัจจุบันทุกคนอ้วนได้จากอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มน้ำตาลสูง ของเหล่านี้พบเห็นทุกที่และราคาถูกว่าอาหารสุขภาพ

ผลกระทบต่อสังคม :

            เมื่อเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลเท่านั้น เป็นภาระต่อครอบครัว ระบบสาธารณสุข ฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ คนวัยทำงานป่วยก่อนเวลาอันสมควร ไม่สามารถทำงานตามปกติ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง สรุปสั้นๆ คือระยะเวลาเป็นแรงงานสั้นลงและเป็นผู้ป่วยนานปีมากขึ้น

            สังคมที่แนวโน้มมีคนเจ็บป่วยจำนวนมากเป็นเหมือนระเบิดเวลา หลายประเทศจะประสบปัญหางบประมาณในอนาคตที่ต้องใช้เงินมหาศาลดูแลผู้ป่วย หนึ่งในต้นเหตุคือโรคอ้วนที่เป็นบ่อเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ

            คนยากจนคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด มีข้อมูลว่าต้องใช้รายได้ถึงร้อยละ 25 ของครัวเรือนเป็นค่ารักษาพยาบาล สุขภาพที่ย่ำแย่ยิ่งทำให้ตกอยู่ในวัฎจักรความยากจน

            ในแง่เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความอ้วนกระทบจีดีพีโดยตรงร้อยละ 0.56 และกระทบโดยอ้อมอีกร้อยละ 0.22

            ผลกระทบจีดีพีทางตรง เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเนื่องจากความอ้วนกับโรคอ้วน ส่วนผลกระทบทางอ้อมนั้นวัดจากมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียอันเนื่องจากการไร้สมรรถภาพกับตายก่อนวัยอันควร

รัฐบาลทั่วโลกตระหนักภัยจากโรคเบาหวานที่กำลังก่อตัวอย่างรวดเร็ว การที่รัฐบาลกับสังคมต้องเสียเงินมหาศาลกับโรคเรื้อรังจึงสมผลกับการเก็บภาษีน้ำตาลตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และนำภาษีที่ได้รณรงค์ส่งเสริมให้คนดูแลรักษาสุขภาพ

น้ำตาลและภาษีน้ำตาล :

องค์การอนามัยโลกเผยว่า “เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล” คือเหตุผลหลักที่คนกินหวานเกิน ยกตัวอย่าง ชานมไข่มุกบางแห่งมีน้ำตาลถึง 70 กรัมต่อแก้ว เครื่องดื่มกระป๋องเฉลี่ยมีน้ำตาล 40 กรัมต่อกระป๋อง ในขณะที่องค์การอนามัยแนะนำว่าไม่ควรกินน้ำตาลเกิน 25 กรัมต่อวัน (6 ช้อนชา)

            ความเจริญแบบเมือง ชีวิตที่เร่งรีบ การทำงานในบริษัท ทำให้คนออกกำลังน้อย ไม่ทำอาหารด้วยตัวเอง เลือกกินอาหารสะดวกซื้อ พวกฟาสต์ฟู้ด ความนิยมดื่มชากาแฟในร้านสมัยใหม่มักจะสั่งอาหารเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่ารัฐบาลสามารถทำหลายอย่างเพื่อลดปัญหาอันเนื่องจากคนกินหวานเกิน หนึ่งในนั้นคือเก็บภาษีน้ำตาล (sugar tax) เหมือนกับภาษียาสูบ เป็นการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดการบริโภคน้ำตาล มีหลักฐานว่ายอดขายเครื่องดื่มผสมน้ำตาลในเม็กซิโกลดลงร้อยละ 7.6 หลังขึ้นภาษีน้ำตาลเมื่อปี 2014 ช่วยลดปัญหาโรคเรื้อรังที่มาจากการกินหวาน

            อินเดีย ไทย บรูไนและฟิลิปปินส์ใช้มาตรการเก็บภาษีน้ำตาลแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง

            อย่างไรก็ตามลำพังการเก็บภาษีน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยแก้ปัญหาทั้งหมด ต้องร่วมกับมาตรการอื่นๆ เช่น การป้องกันไม่ให้เด็กกินหวานและกลายเป็นคนติดหวาน ต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเด็กไม่ให้มีอาหารเครื่องดื่มรสหวานจัด จัดระเบียบการขายสิ่งเหล่านี้ในสถานศึกษา บริเวณโดยรอบ ฉลากสินค้าต้องระบุคุณค่าโภชนาการอย่างชัดเจน

            บางประเทศใช้มาตรการที่น่าสนใจ เช่น บรูไนจัดงานวันอาทิตย์ปลอดรถ (carless Sundays) ห้ามใช้รถในเขตเมืองหลวง ทุกคนต้องใช้เท้าเดิมหรือจักรยานส่งเสริมการออกกำลังกาย และตั้งเป้าว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะลดการดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลในเด็กให้ได้ถึงร้อยละ 50

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม :

            ทุกครั้งที่พูดถึงการดูแลรักษาสุขภาพจะเอ่ยถึงการศึกษา การศึกษาไม่ใช่เพียงให้เด็กท่องจำและตอบข้อสอบได้ ควรเน้นให้เด็กฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย เป้าหมายคือเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ไม่ให้ติดหวานตั้งแต่เด็ก ผลักดันให้บริษัทผลิตสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

            ในระดับประเทศคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการกินอาหาร วิถีการดำเนินชีวิต ส่งเสริมการออกกำลังกาย เผยแพร่ความรู้เรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องกว้างขวาง รู้จักดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง มียุทธศาสตร์ป้องกันโรคเรื้อรังอย่างครบวงจร

            เป็นเวลานานแล้วที่เด็กฟันผุเพราะกินขนมหวาน ปัจจุบันหลายคนเป็นโรคอ้วนตั้งแต่เด็ก เหล่านี้เกิดจากอาหารเครื่องดื่มที่ขาย หากเอกชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมไม่ควรคิดถึงแต่เรื่องกำไร สร้างปัญหาแก่สังคม เป็นเรื่องแปลกเมื่อองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าไม่ควรกินน้ำตาลเกิน 25 กรัมต่อวัน แต่มีเครื่องดื่มผสมน้ำตาลจำนวนมากที่มีน้ำตาลถึง 40 กรัมต่อกระป๋อง

            ดังที่เคยนำเสนอแล้วว่าประเทศเสรี เศรษฐกิจเสรี ไม่ใช่การปล่อยให้ใครทำอะไรตามอำเภอใจ ทุกประเทศจึงมีกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนภายใต้กฎจราจร เรื่องอาหารการกินก็เช่นกัน การปล่อยให้ขายอาหารทำลายสุขภาพเท่ากับปล่อยให้ทำลายสังคม บั่นทอนความมั่นคงแห่งชาติ

            หากรัฐบาลมีความรับผิดชอบเป็นรัฐบาลที่ดีย่อมไม่ปล่อยปละละเลยให้ประชาชนนับล้านๆ มีปัญหาสุขภาพซึ่งท้ายที่สุดแล้วส่งผลต่อประเทศ

            เมื่อเป็นโรคเบาหวานต้องดูแลรักษาตลอดชีวิต ทางที่ดีคือป้องกันแต่เด็กให้มีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ความจริงแล้ว คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้

13 ธันวาคม 2020 
ชาญชัย คุ้มปัญญา 
(ตีพิมพ์ใน คอลัมน์ “สถานการณ์โลก” ไทยโพสต์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 8798 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

---------------------

เครดิตภาพ : unsplash.com

บรรณานุกรม :

1. กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ระวังป่วยโรคเบาหวาน เผยจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบผู้ป่วยเบาหวาน 4.8 ล้านคน. (2562, พฤศจิกายน 12). FM91BKK. Retrieved from http://www.fm91bkk.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88

2. Brunei equipped to combat public health threats, says minister. (2019, November 12). Borneo Bulletin. Retrieved from https://borneobulletin.com.bn/brunei-equipped-combat-public-health-threats-says-minister-2/

3. Diabetes forecast to affect 700 million by 2045. (2019, November 14). Hurriyet Daily News. Retrieved from http://www.hurriyetdailynews.com/diabetes-forecast-to-affect-700-million-by-2045-148673

4. Taxing times as Asia gets tough on sugar. (2019, November 5). China Daily. Retrieved from http://www.chinadaily.com.cn/a/201911/05/WS5dc0c7e6a310cf3e3557566a_1.html

5. World Health Organization. (2017). Taxes on sugary drinks: Why do it? Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260253/WHO-NMH-PND-16.5Rev.1-eng.pdf;jsessionid=6D57947760DA8ECF3F46125153E736E1?sequence=1

-----------------------------

ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป