ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ยุทธศาสตร์ชนะโควิด-19 ด้วยการให้

ถ้าทุกคนแบ่งปันแก่กันและกัน ทุกคนจะได้และมีเพียงพอ การกักตุนหายไป รวมถึงความวิตกจริต จมอยู่ในความทุกข์โศก เพราะการ ให้เปลี่ยนโลกจากความวิตกกังวลสู่โลกที่ปรารถนาดีต่อกัน

            ในขณะที่ไวรัสโคโรนาโควิด-19 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาด หลายพื้นที่ขาดแคลนหลายสิ่ง เช่น ขาดหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ โรงพยาบาลขาดเตียง ขาดพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บางประเทศขาดแม้กระทั่งกระดาษชำระ ผู้คนมากมายเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐ กำลังอยู่ในโลกแห่งความขาดแคลน ขัดสน

            ปัญหาอันเนื่องจากไวรัสนี้จึงไม่เฉพาะเจ็บป่วยจากเชื้อโรคเท่านั้น แต่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ สุขภาพจิตทั้งตัวเอง คนรอบกายและสังคม เกิดปัญหาลูกโซ่กระทบกันไปมาไม่สิ้นสุด

Oxfam ประเมินว่าหายนะทางเศรษฐกิจรอบนี้สาหัสกว่าวิกฤต 2008 คนยากจนสุดๆ (extreme poverty) จะเพิ่มจาก 434 ล้านคนเป็น 922 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 112 เปอร์เซ็นต์) หมายความว่าปีนี้มีอีก 488 ล้านคนที่ขาดแคลนสุดๆ

ในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มรณรงค์ให้ประชาชนทั้งประเทศติดแฮชแท็ก #AmericaWorksTogether ให้คนอเมริกันช่วยเหลือกันและกัน บริษัทจ้างคนทำงาน ชื่นชมผู้ที่ช่วยเหลือสังคม เป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่งต่อผู้นำประเทศเช่นนี้

            บทความนี้นำเสนอยุทธศาสตร์เอาชนะโควิด-19 ด้วยการให้อันหมายถึงการแบ่งปันสิ่งดี สิ่งสร้างสรรค์แก่ตัวเอง คนรอบกายและสังคม

ให้อะไรได้บ้าง :

ประการแรก ให้ตัวเอง

            หลายเดือนหลายปีที่ผ่านมาเราอาจยุ่งวุ่นวายกับงาน การมีเวลาอยู่บ้านนานๆ เป็นโอกาสดีที่จะทบทวนตัวเอง วางแผนอนาคตที่น่าจะเปลี่ยนแปลงไป คิดถึงงานใหม่ ช่องทางรายได้เพิ่มเติม สามารถพัฒนาความสามารถความรู้ใหม่ มีหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรีมากมายทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน งานอาชีพ สารพัดภาษา ห้องสมุดออนไลน์ทั้งจากแหล่งในประเทศกับต่างประเทศ

            เป็นโอกาสที่จะมีเวลาสำหรับตัวเอง พัฒนาและคิดสร้างโอกาสใหม่ การอยู่บ้านจึงไม่สูญเปล่า

ประการที่ 2 ให้ครอบครัว

            ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม ครอบครัวที่เข้มแข็งคือหลักประกันของสมาชิกทุกคนในนั้น ครอบครัวจึงเป็นเป้าหมายแรกๆ ของการ “ให้” การทำอาหารด้วยกัน ร่วมทำความสะอาดบ้าน เป็นวิธีง่ายๆ ให้ครอบครัวอบอุ่น เข้าใจกันและกัน เป็นเวลาดีที่พ่อแม่จะช่วยเด็กเรียนหนังสือหรือเรียนพร้อมๆ กับลูกตัวเอง

            ที่ผ่านมาบางคนอาจงานเยอะงานหนักไม่มีเวลาดูแลญาติผู้ใหญ่เท่าที่ควร วิกฤตไวรัสโคโรนาสามารถเป็นคุณประโยชน์มหาศาลหากใช้เวลานี้ดูแลญาติผู้ใหญ่ในบ้าน

            ครอบครัวเข้มแข็ง สมาชิกทุกคนจะแข็งแรง

            มีคำกล่าวว่าโอกาสเหมือนไอศกรีมถ้าไม่กินก็ละลาย

ประการที่ 3 ให้เพื่อนบ้าน ญาติ เพื่อนๆ

            การพยายามอยู่แต่ในบ้านทำให้ตัวไกลกันแต่เป็นเวลาที่จะติดต่อไต่ถามสารทุกข์สุขดิบด้วยเครื่องมือต่างๆ อาจตั้งเวลาคุยกับแต่ละบ้าน เพื่อนเก่าแต่ละคน เป็นเวลาดีที่จะค่อยๆ พูดคุยกัน เวลาที่ผ่านไปจะไม่เหงาเลย

            เราสามารถสอบถามเพื่อนบ้านญาติพี่น้องว่าเขาขาดเหลืออะไร ถ้า 3 บ้านทำกับข้าวคนละอย่าง ต่างแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทั้ง 3 บ้านจะได้กินกับข้าว 3 อย่างพร้อมๆ กัน มากกว่ากับข้าวคือมิตรภาพ นำสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องอื่นๆ ต่อไป

            ในยามที่ทุกคนควรใส่หน้ากากอนามัย เราสามารถช่วยตัวเอง คนอื่น เพื่อนบ้าน ด้วยการทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายแก่คนอื่นๆ สิ่งเล็กๆ ที่อาจช่วยชีวิตคน

            ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านสามารถร่วมมือกันสร้างชุมชนแห่งการให้การแบ่งปัน

ประการที่ 4 ให้สังคม

            ทุกคนสามารถให้กำลังใจแก่กันและกัน เด็กหลายประเทศทั่วโลกอยู่บ้านวาดรูปหรือทำบางอย่างที่ให้กำลังใจแก่คนอื่น เด็กเหล่านี้เป็นนักรบที่ทำสงครามทางใจ ปกป้องครอบครัวและสังคมให้เข้มแข็งสู้กับไวรัสต่อไป

ยากที่จะเข้าถึงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลแต่สามารถติดต่อสื่อสารทางออนไลน์

พวก Youtuber Blogger นักทำสื่อออนไลน์ต่างใช้เวลาช่วงนี้ระดมทำสื่อของตนออกเผยแพร่ รองรับผู้สนใจที่เข้ามาดูมากมาย บางคนใช้โอกาสนี้ถ่ายทอดความรู้ แสดงความสามารถของตนผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นประโยชน์แก่สังคม เป็นอีกวิธีที่ให้กำลังใจแก่กันและกัน

            หลายคนว่างงานแต่ไม่ว่างช่วยเหลือคนอื่น ใช้ความรู้สามารถที่มีอยู่ช่วยเหลือสังคม บางคนมีทักษะประสบการณ์สูงที่ผ่านมายุ่งกับงานอาชีพ ตอนนี้ใช้เวลาเพื่อช่วยสังคมเต็มที่

            วินัยสังคมตรงข้ามกับความสับสนอลหม่าน เสรีภาพแท้คือเสรีภาพภายใต้ขอบเขต มีจิตสำนึกต่อสังคม 1 คนที่ติดเชื้ออาจเป็นเหตุให้อีกหลายคนติดเชื้อ เกิดปัญหาลูกโซ่ไม่รู้จบ การเอาชนะโควิด-19 ในยามนี้คือพยายามอยู่แต่ในบ้าน ดูแลป้องกันตัวเองและคนรอบกายไม่ให้ติดเชื้อ ทั้งนี้ต้องมีวินัย ปฏิบัติอย่างถูกต้องเสมอ

            จริงหรือไม่ที่หลายคนล้มป่วยเพราะขาดวินัย

            ในช่วงนี้วัด โบสถ์ มัสยิด องค์กรหรือกลุ่มช่วยเหลือกำลังระดมอาหาร อาสาสมัครเพื่อแจกจ่ายอาหารข้าวของที่จำเป็นแก่คนยากจน คนไร้ที่พึ่งพิง บางองค์กรแจกจ่ายวันละนับสิบตันเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครสักคนที่ไม่ได้รับการดูแล

            บริษัทห้างร้านหลายแห่งแบ่งเวลาให้พนักงานทำหน้ากากอนามัยแจกตามโรงพยาบาล บางคนมีเงินบริจาคเงิน บางคนมีสินค้าบริจาคสินค้า อีกสิ่งที่บริจาคได้คือโลหิต ศูนย์รับบริจาคโลหิตทุกประเทศขอให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เลือดเป็นของสำคัญอีกอย่างที่จำเป็นต่อการช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อโควิด-19

เหล่านี้เป็นตัวอย่างของการให้

ข้อคิดเรื่องการให้ :

            ในภาวะที่ผู้คนมากมายเรียกร้องพร้อมๆ กัน ความต้องการที่ท่วมท้นมหาศาลทำให้ขาดแคลน เกิดการกักตุน สินค้าที่คนเรียกร้องจึงหายาก ราคาแพง อยู่ในความวิตกกังวลว่าไม่มี ไม่พอ ยิ่งร้องขอมากยิ่งขาดแคลน เกิดสินค้าเถื่อนไร้คุณภาพ มีหลายกรณีที่ผู้ใช้คิดว่าป้องกันได้แต่กลับติดเชื้อเพราะผู้ผลิตหวังแค่กำไรผลิตของไร้คุณภาพ ในทางกลับกันถ้ารู้จักแบ่งปัน ทุกคนจะมีเพียงพอ สินค้าเกินราคาจะหายไปเอง

            จากตัวอย่างข้อหัว “ให้อะไรได้บ้าง” จะพบว่าทุกคนสามารถเป็น “ผู้ให้” เริ่มด้วยการให้ตัวเอง ให้ความรักแก่ตนเอง ปรารถนาดีต่อครอบครัวคนใกล้ตัว มีจิตสำนึกต่อสังคม

            บางคนจมอยู่กับความคิดว่าตัวเองขัดสนขาดแคลนไปเสียทุกสิ่ง ทั้งๆ ที่เขามีมากกว่าคนอื่นหลายเท่า ตัวอ้วนท้วม ขับรถเก๋ง มีอาชีพ คนเช่นนี้แม้มีมากกว่าคนอื่นหลายเท่าก็ยังทุกข์ใจเครียดวิตกกังวล โศกเศร้า ชีวิตเจอแต่เรื่องร้ายๆ ไม่เป็นสุข ต่อให้อ้วนกว่านี้นั่งรถคันใหญ่กว่านี้ก็ไม่ช่วยอะไร

            น่าเห็นใจที่หลายคนกำลังทุกข์ใจกับการว่างงาน ต้องปิดกิจการร้านค้าและไม่รู้อนาคต แต่ถ้ามัวจมอยู่กับความคิดเช่นนี้และคิดว่าขาดแคลนจะไม่ให้ผู้อื่น ในทางกลับกันหากเริ่มมองหาที่จะเป็นผู้ให้ และให้ออกไป จะพบว่าแท้จริงแล้วเป็น “ผู้ให้” ได้เสมอไม่ทางใดทางหนึ่ง เมื่อทุกคนแบ่งปัน การขาดแคลนจะเหลือน้อย ความพอเพียงจะเพิ่มขึ้น

            คนที่ให้ออกไปจะพบว่าเขาสามารถให้ได้มากกว่าที่คิด เป็นผลดีทั้งต่อผู้รับกับผู้ให้

            หลายคนกำลังพลิกวิกฤตเป็นโอกาส แบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่ตนเองและสังคม

สรุป ชนะโควิด-19 ด้วยการให้ :

            ในภาวะที่กำลังขาดแคลน การให้เป็นกุญแจสำคัญที่จะเอาชนะเชื้อไวรัสโควิด-19 ถ้าทุกคนแบ่งปันแก่กันและกัน ทุกคนจะได้และมีเพียงพอ การกักตุนความขาดแคลนจะหายไป รวมถึงความวิตกจริต จมอยู่ในความทุกข์โศก เพราะการ “ให้” เปลี่ยนโลกจากความวิตกกังวลสู่โลกที่ปรารถนาดีต่อกัน ให้สิ่งดีกับตัวเองพร้อมกับให้สิ่งดีแก่สังคม คือพลังอำนาจที่สามารถเอาชนะไวรัสตัวนี้

            การเอาชนะโควิด-19 ต้องระดมคนทั้งหมดเอาชนะทั้งกายภาพกับจิตใจ การให้คือยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยได้

12 เมษายน 2020

ชาญชัย คุ้มปัญญา

(ตีพิมพ์ใน คอลัมน์ สถานการณ์โลกไทยโพสต์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 8554 วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563)

--------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง : 

โคโรนาไวรัส อู่ฮั่น “2019-nCoV” ความเข้าใจที่ถูกต้อง

การต่อสู้โคโรนาไวรัส อู่ฮั่น “COVID-19” ไม่ต่างจากกรณีโรคซาร์ส ไข้หวัดนก ทุกครั้งแก้ด้วยการ ควบคุมเชื้อโรคไม่ใช่ด้วยการฉีดวัคซีนหรือกินยา เพราะเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่และอยู่ในภาวะแพร่ระบาด

บรรณานุกรม :

1. COVID-19 crisis could plunge half a billion people into poverty, says charity Oxfam. (2020, April 9). Channel News Asia. Retrieved from https://www.channelnewsasia.com/news/world/covid-19-crisis-coronavirus-poverty-world-12623644

2. Help the Hungry: New volunteers sign up to help huge emergency food aid operation. (2020, April 7). The Independent. Retrieved from https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-help-the-hungry-volunteers-london-food-charity-felix-project-a9449461.html

3. People Are Finding Creative New Ways To Support Each Other. (2020, April 3). Spiegel Online. Retrieved from https://www.spiegel.de/international/world/corona-how-people-around-the-world-are-supporting-each-other-a-9d6b1e7d-b12b-432e-aad4-e814802243b4

4. Trump unveils social media hashtag to highlight Americans helping one another amid coronavirus. (2020, April 7). USA Today. Retrieved from https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/04/07/trump-unveils-hashtag-americaworkstogether-coronavirus-response/2952093001/

-----------------------------

ที่มาของภาพ : https://www.spiegel.de/international/world/corona-how-people-around-the-world-are-supporting-each-other-a-9d6b1e7d-b12b-432e-aad4-e814802243b4

ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

คุยกับ "พลังบวกสร้างชาติ" ได้ที่ห้องไลน์ "รอบวันสถานการณ์โลก"

คุยกับ "พลังบวกสร้างชาติ" ได้ที่ห้องไลน์ "รอบวันสถานการณ์โลก"
คลิกที่รูปครับ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป