ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

บริษัทดานอนตั้งเป้าลดปล่อยก๊าซมีเทน 1 ใน 3

 ทำไมต้องสนใจลดก๊าซมีเทน ก๊าซเรือนกระจก ทำแล้วได้อะไร

            ภายใน 7 ปีข้างหน้า (2030) บริษัทดานอน (Danone) ตั้งเป้าลดปล่อยก๊าซมีเทน (methane) 1 ใน 3 จากผลิตภัณฑ์นมโค ตรงตามเป้าหมายของ COP26 ที่ 150 ประเทศลงนามเห็นชอบ เป็นบริษัทรายแรกที่ประกาศลดก๊าซเรือนกระจกจากการเรอของวัว (มีก๊าซนี้ในเรอและผายลมจากวัว) ด้วยการปรับอาหารวัว เลี้ยงวัวให้มีสุขภาพดี การจัดการปุ๋ยคอก การใช้สารบางอย่างที่จะลดก๊าซมีเทน 


ก๊าซมีแทนทำให้โลกร้อนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 80 เท่า ดังนั้นการแก้ภาวะโลกร้อนต้องจัดการก๊าซมีเทน UN Environment Programme ประเมินว่า 40% ของก๊าซนี้มาจากภาคการเกษตร (รวมการเลี้ยงสัตว์) 8% มาจากผลิตภัณฑ์อาหารเช้า (แบบฝรั่ง เช่น นม เนย)

ปัญหาคือการตรวจวัดมีเทนจากภาคเกษตรยากกว่าการวัดคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ำมันมาก

วิเคราะห์ : ทำไมต้องสนใจลดก๊าซมีเทน ก๊าซเรือนกระจก ทำแล้วได้อะไร

1) บริษัทที่ลดก๊าซเรือนกระจกจะได้คาร์บอนเครดิต และนำคาร์บอนเครดิตไปขาย ดังนั้นบริษัทสามารถเพิ่มกำไรจากทางนี้

2) เพิ่มโอกาสส่งออก เอาชนะคู่แข่ง

ในอนาคตบางประเทศจะบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ลดก๊าซเรือนกระจก บริษัทใดที่ไม่สนใจอาจส่งออกไม่ได้ หรือโดนเก็บภาษีคาร์บอน เช่น ปี 2025 นิวซีแลนด์จะเริ่มเก็บภาษีสินค้าเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก อียูมีกฎหมายทำนองนี้เหมือนกัน

3) เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ผู้บริโภคย่อมสนใจซื้อยี่ห้อที่ช่วยลดโลกร้อนมากกว่ายี่ห้อที่ทำลายโลก 

4) รู้ไหมการทำนาปล่อยก๊าซมีเทนเหมือนกัน

17 มกราคม 2023
ชาญชัย คุ้มปัญญา

------------------------

อ้างอิง : Danone Vows to Cut Methane Emissions From Milk by 30%. (2023, January 17). Bloomberg. Retrieved from https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-17/danone-vows-to-cut-methane-emissions-from-milk-by-30

ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป