ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

อัพเดทสถานการณ์ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

2023, Jan 16 

โลกร้อนเป็นภัยคุกคามมนุษยชาติที่ร้ายแรงที่สุด :

ปี 2021 องค์การอ็อกแฟม (Oxfam International) ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามมนุษยชาติที่รุนแรงที่สุด (มากกว่าโรคระบาดโควิด-19) ทำลายสิ่งมีชีวิตมากมายแล้ว รวมทั้งคนยากจน คนด้อยโอกาส สตรีมักได้รับผลกระทบรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นๆ

            ทางแก้คือต้องสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green economy) รักษาโลกที่สมบูรณ์เพื่อชนรุ่นหลัง เลิกอุดหนุนการใช้พลังงานน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เก็บภาษีคาร์บอน (carbon tax) นำภาษีส่วนนี้ส่งเสริมลดการปล่อยก๊าซที่กำลังคุกคามมนุษยชาติ อุดหนุนรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเดียวกัน รัฐบาลต้องจัดการทั้ง 2 เรื่องอย่างจริงจัง

อ้างอิง : https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-en.pdf


2023, Jan 4 

พลังสะอาดไฮโดรเจนกำลังจะมา

ชวนชมขบวนรถไฟพลังงานไฮโดรเจนสำหรับวิ่งในพื้นที่เมือง ซึ่งถูกพัฒนาภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอิสระ และออกจากสายการประกอบในนครเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อไม่นานนี้
.
ชมคลิปวิดีโอ : https://www.xinhuathai.com/vdo/329827_20230101

2022, Dec 30

เรื่องปากท้องเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ว่ามองจากมุมภาวะโลกร้อนหรือแก้ไขภาวะโลกร้อนล้วนมีผลต่อราคาอาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ ทุกคนทั่วโลกจำต้องร่วมมือหยุดโลกร้อน

2022, Dec 29 

การหยุดโลกร้อนเหมือนการดูแลสุขภาพ :

            ถ้ารอให้ป่วยแล้วค่อยออกกำลังกายก็ช้าไปแล้ว .... ภาวะโลกร้อนในขณะนี้มาถึงจุดที่ “ไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้ป่วย”

            การแก้ไขไม่อาจรอช้าอีกต่อไปจำต้องดำเนินการโดยด่วน ใช้มาตรการเร่งด่วนในทุกมิติ ตั้งแต่ด้านการป้องกัน ลงมือแก้ไขล่วงหน้า เปลี่ยนแปลงปรับปรุง สร้างระบบนิเวศน์ที่ส่งเสริมสุขภาพ ใช้ทรัพยากรต่างๆ บนพื้นฐานความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ ดูแลการซื้อขายการกระจายอาหารให้ทั่วถึงเพียงพอทุกภูมิภาค

            ต้องกำหนดและให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี (good practices) ค้นหาทางออกที่สร้างสรรค์เหมาะสมกับแต่ละบริบทแต่ละท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับคนท้องถิ่นที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติในส่วนของเขา ยืดหยุ่นปรับปรุงให้เหมาะสม บนรากฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าใช้ได้ผลดี รวมความแล้วต้องประสานเทคโนโลยี การเงิน นโยบาย กฎหมาย สังคมและสถาบันต่างๆ ให้เข้ากันอย่างลงตัว รวมภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ากับความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่

            กฎหมายต้องเปิดกว้างให้ประชาชนกับเอกชนได้ทำในส่วนของตนมากที่สุด 

รัฐบาลอินเดียเตรียมทุ่ม 2,200 ล้านดอลลาร์สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน (The Star)

เพื่อลดต้นทุนพลังงานชนิดนี้ลง 1 ใน 5 เป็นเวลา 5 ปี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สหรัฐฯ กับอียูมีแผนเช่นนี้เหมือนกัน

วิเคราะห์ : ตั้งแต่เด็กก็รู้ว่าสามารถแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ ก๊าซไฮโดรเจนติดไฟง่าย ปัญหาอยู่ที่ต้นทุนการผลิตว่าสามารถแข่งขันกับพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ หรือไม่ รัฐบาลอินเดียให้งบประมาณอุดหนุนพลังงานไฮโดรเจนไม่ต่างจากอุดหนุนรถ EV ในระยะยาวเป็นไปได้ว่าโลกจะลดการใช้พลังงานฟอสซิล

#หยุดโลกร้อน #พลังงานหมุนเวียน #พลังงานไฮโดรเจน

2022, Dec 26 

800 ล้านคนทั่วโลกอดอยาก อาหารไม่พอกิน :

            คาดว่าปี 2020 (ตัวเลข 2 ปีก่อน) ประชากรโลก 720-811 ล้านคนอดอยาก อาหารไม่พอกิน (ล่าสุดโลกมีประชากร 8,000 ล้านคน หรือราว 10% ที่อดอยาก) สาเหตุหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาลแปรปรวน เพาะปลูกไม่ได้ผล โรคระบาดโควิด-19 ซ้ำเติมให้ปัญหารุนแรงขึ้นอีก ปัญหานี้จะแก้ได้ก็ต่อเมื่อใช้ระบบเพิ่มผลผลิตเกษตรที่ยั่งยืน คนมีรายได้มากขึ้น ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (บางปัจจัยทำให้คนไม่เข้าถึงอาหาร เช่น สงคราม และอาหารบางอย่างช่วยให้อิ่มท้องแต่ขาดคุณค่าทางโภชนาการหรือเป็นโทษต่อร่างกาย)

ไม่อาจทำเกษตรแบบเดิมที่ทำร้ายชีวิต ต้องเป็นการเกษตรที่คำนึงสุขภาพ คำนึงสิ่งแวดล้อมโลก :

            ระบบเกษตรกรรมกับอาหารที่ยั่งยืนคือองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้โลกบรรลุ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติที่สมาชิกทุกประเทศยึดถือ หมายความว่าไม่อาจทำเกษตรแบบเดิมที่ทำร้ายชีวิต ต้องเป็นการเกษตรที่คำนึงสุขภาพ คำนึงสิ่งแวดล้อมโลก สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ ขีดความสามารถของเกษตรกร

2022, Dec 25 

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ FAO ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ FAO ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือระบบเกษตรกับอาหารที่ยั่งยืน รวมทุกคนให้มีส่วน สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทุกคนมีส่วนเกื้อกูลเศรษฐกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่น้อย (low-emission economies) พร้อมกับการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอและปลอดภัยเพื่อการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงสินค้าเกษตรและบริการอื่นๆ ทั้งแก่คนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นหลังทุกคน

ภาพ : วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ FAO ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เครดิตภาพ : https://www.fao.org/3/cc2274en/cc2274en.pdf

2022, Dec 21

ต้องมีความเข้าใจใหม่ ความคิดใหม่ ปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตใหม่ ถ้าไม่อยากให้ลูกหลานลำบากเพราะโลกร้อน (Fox News)

บิล เกตส์ (Bill Gates) มหาเศรษฐีโลกผู้ที่สนใจแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกล่าวว่า ต้องหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี 2050 (พ.ศ. 2593) ไม่เช่นนี้จะเจออากาศแปรปรวนอย่างหนัก

ต้องปรับการผลิตสินค้าต่างๆ ปรับระบบขนส่ง การผลิตไฟฟ้า การเกษตร (การทำนาแบบปัจจุบันทำให้โลกร้อนขึ้น)

            การก่อสร้างตึกอาคารทำให้โลกร้อนเพราะใช้ซีเมนต์ และเป็นตัวใช้ไฟฟ้า (อยู่คอนโดต้องเปิดแอร์)

#หยุดโลกร้อน #ต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิถีชีวิต

ชาญชัย คุ้มปัญญา
21 ธันวาคม 2022
(อัพเดท 25 ธันวาคม 2022)

-----------------------------

อ้างอิง : 

Bill Gates warns climate change will create 'dramatically worse' world for our grandchildren. (2022, December 20). Fox News. Retrieved from https://www.foxnews.com/media/bill-gates-warns-climate-change-create-dramatically-worse-world-grandchildrenความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป