ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

Oxfam: ไวรัสที่ไม่เท่าเทียม

ทุกคนยอมรับว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมกำลังขยายตัว โรคระบาดโควิด-19 ซ้ำเติมให้รุนแรงกว่าเดิม หลายปัญหาใช่ว่าจะแก้ไม่ได้ อยู่ที่รัฐบาลจะตัดสินลงมือทำหรือไม่เท่านั้น

            เป็นประจำทุกปีองค์การอ็อกแฟม (Oxfam International) นำเสนอรายงานความเหลื่อมล้ำทางสังคมเศรษฐกิจ รายงานฉบับปี 2021 นำเสนอผลจากโรคระบาดโควิด-19 ชื่อว่า ‘The Inequality Virus’ หรือ ไวรัสที่ไม่เท่าเทียมมีสาระสำคัญดังนี้

            โรคระบาดโควิด-19 เร่งขยายความเหลื่อมล้ำแก่ประเทศส่วนใหญ่อย่างไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งด้านความมั่งคั่ง เพศและเชื้อชาติ ในเวลาอันสั้นหลายร้อยล้านคนกลายเป็นคนจน พวกเศรษฐีพันล้านฟื้นตัวในเวลาเพียง 9 เดือนในขณะที่คนยากจนอาจต้องใช้เวลาสิบปีกว่าจะฟื้นตัว สภาพเหล่านี้บ่งชี้ว่าระบบเศรษฐกิจโลกไม่ยุติธรรม ไม่สามารถแก้ความเหลื่อมล้ำ จำต้องถามหาความรับผิดชอบจากรัฐบาล ต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมครั้งใหญ่เพื่อโลกที่เท่าเทียมและยั่งยืน

            ผอ. IMF คริสตาลินา กอร์เกียวา (Kristalina Georgieva) ประเมินว่าโควิด-19 ขยายความเหลื่อมล้ำ อาจส่งผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจสังคม หลายคนจะรับผลของมันนับสิบปี

            ความเหลื่อมล้ำหมายถึงหลายคนต้องป่วยโดยไม่สมควร เด็กๆ ได้รับการศึกษาน้อยเพราะยากจน ผู้คนมากมายอยู่ในความทุกข์ยาก หวาดกลัว ไร้ความหวัง ทั้งๆ ที่ไม่ได้มาจากความผิดของเขา

            เรื่องจริงที่น่าเศร้าคือกว่า 3,000 ล้านคนไม่สามารถรับบริการดูแลสุขภาพ (ประชากรโลก 7,600 ล้านคน) แรงงาน 3 ใน 4 ไม่มีประกันสังคมหากตกงาน อีกมากมายที่ทำงานแบบหาเช้ากินค่ำไปวันๆ ผลจากโควิด-19 ทำให้ 200-500 ล้านคนเข้ากลุ่มคนยากจน กลุ่มนี้แหละที่จะต้องอยู่ในความยากจนเป็นสิบปีกว่าจะพาตัวเองหลุดพ้น

          ต้องเข้าใจว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดจากความขยันหรือขี้เกียจ แต่เป็นผลโดยตรงจากระบบเศรษฐกิจที่ขูดรีดตามแนวเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ (neoliberal economics) ที่ใช้ในปัจจุบันกับอำนาจปกครองในมือชนชั้นนำ หากจะแก้ปัญหาต้องจัดการ 2 เรื่องนี้

            ตลกร้ายคือความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีพันล้านหดหายในช่วงแรกเมื่อตลาดหลักทรัพย์อ่อนตัว แต่ไม่ถึงปีตลาดฟื้นตัวอีกครั้งกลับมาร่ำรวยดังเดิม เหตุเพราะรัฐบาลหลายประเทศออกนโยบายอุ้มตลาดเงินตลาดทุน ด้วยสามัญสำนึกย่อมตอบได้ว่าเป็นการไม่ถูกต้องหากโควิด-19 ทำให้มหาเศรษฐีพันล้านร่ำรวยยิ่งขึ้นในขณะที่หลายร้อยหลายพันล้านคนยากลำบากกว่าเดิม ผู้ที่รวยขึ้นควรนำเงินส่วนนี้ช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบ

ปัญหาความเหลื่อมล้ำ รัฐบาลหนีไม่พ้น :

            รัฐบาลหลายประเทศต้องเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากสุดคือสตรี คนผิวสี พวกแอฟริกัน ชนพื้นเมือง เหล่านี้เป็นกลุ่มที่ปกติได้รับความยากลำบากอยู่แล้ว มักเป็นกลุ่มที่อัตราเสียชีวิตสูงกว่าทั่วไป

            ด้านการศึกษา แม้จำต้องปิดโรงเรียนช่วงระยะหนึ่ง แต่ต้องพูดด้วยว่าการหยุดเรียนเท่ากับลดทอนการพัฒนาเด็ก ความยากจนสำหรับคนรุ่นนี้ทอดยาวออกไปอีก

            โรคระบาดโควิด-19 ทำให้หลายร้อยล้านคนตกงาน ปัญหาหนักเกิดกับพวกไม่มีสวัสดิการรองรับ ตกงานเท่ากับไม่มีรายได้ซึ่งในบางกรณีหมายถึงอีกหลายชีวิตที่จะไม่มีข้าวกิน เรื่องจริงที่รับรู้กันทั่วคือยิ่งเป็นแรงงานรายได้ต่ำโอกาสได้รับเงินชดเชยตกงานยิ่งน้อย หลายคนทำงานนอกระบบปราศจากหลักประกันใดๆ มีการประเมินว่าในปี 2020 แต่ละวันจะมีอย่างน้อย 6,000 คนที่เสียชีวิตเพราะอดตายจากปัญหาอันสืบเนื่องจากโควิด-19

            โควิด-19 ปลุกให้โลกเห็นความเหลื่อมล้ำว่าเป็นอย่างไร รัฐบาลจะทนเห็นคนทุกข์ยากลำบากเช่นนี้ หรือว่าควรปรับให้เป็นระบบเศรษฐกิจที่เกื้อการุณย์ต่อมนุษย์ด้วยกัน (Human Economy)


ชมคลิป ข้อเสนอลดความเหลื่อมล้ำของ Oxfam

ข้อเสนอ 5 ประการจากอ๊อกแฟม :

          ประการแรก โลกที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมยิ่งขึ้น

            รัฐบาลทั้งหลายต้องกำหนดเป้าลดความเหลื่อมล้ำในกรอบเวลาที่ชัดเจน ไม่แค่เพียงกลับไปจุดก่อนเกิดโรคระบาดเท่านั้น ต้องมุ่งมั่นสร้างโลกที่เท่าเทียมกว่านี้ เป็นเรื่องเร่งด่วน ลดความสำคัญต่อตัวเลข GDP เพราะไม่สะท้อนความเหลื่อมล้ำกับภาวะโลกร้อน ประเด็นลดความเหลื่อมล้ำต้องเป็นเรื่องหลักในนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการกดขี่ทางเพศ การเหยียดเชื้อชาติ มีตัวอย่างที่ดีว่าเกาหลีใต้ เซียร์ราลีโอน นิวซีแลนด์ตั้งเป็นวาระแห่งชาติ

          ประการที่ 2 โลกที่ระบบเศรษฐกิจห่วงใยคน

          ระบบเศรษฐกิจของโลกและของประเทศใดๆ ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ รัฐบาลเป็นผู้เลือกว่าจะใช้แนวทางใด จึงเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะยึดมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลาง ปฏิเสธมาตรการรัดเข็มขัด (austerity) ต้องให้แน่ชัดว่าฐานะการเงินของประชาชนไม่มีผลต่อสุขภาพกับการศึกษา เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพดีถ้วนหน้า (Universal healthcare) จัดหาบริการพื้นฐานต่างๆ โดยให้ฟรีและเป็นธรรม

            บริการสาธารณอย่างครอบคลุม (Universal public services) เป็นรากฐานของการสร้างสังคมที่เท่าเทียม ไม่เพียงคนรวยกับคนจนเท่านั้นยังรวมถึงความเท่าเทียมระหว่างชายกับหญิงด้วย เนื่องจากสตรีจำนวนมากต้องทำหน้าที่ดูแลคนในครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน (ต่างจากคนไปทำงานบริษัทได้เงิน) หลายประเทศเช่นเยอรมนี คิวบา มอบค่าตอบแทนแก่คนเหล่านี้ วิธีนี้จะลดการกดขี่ในสังคมอย่างเป็นระบบ คอสตาริกากับไทยให้บริการสุขภาพดีถ้วนหน้านับสิบปีแล้ว

            ประชาชนทุกคนต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยฟรี

          ประการที่ 3 โลกที่ปราศจากการขูดรีดและมีรายได้มั่นคง

            การแก้ความเหลื่อมล้ำควรป้องกันไม่ให้เกิดตั้งแต่แรก ด้วยการที่ธุรกิจต่างๆ มุ่งให้ความสำคัญกับสังคมมากกว่าผลกำไรของเศรษฐีเจ้าของกิจการ ต้องประกันค่าจ้างขั้นต่ำและกำหนดรายได้ขั้นสูง เช่น บางบริษัทกำหนดว่าตำแหน่งผู้จัดการมีรายได้ไม่เกิน 6 เท่าของคนงานที่มีรายได้ต่ำสุด การมีมหาเศรษฐีพันล้านไม่ใช่ความดีงามแต่สะท้อนระบบเศรษฐกิจที่ล้มเหลว

            โควิด-19 ย้ำเตือนความสำคัญของการประกันรายได้ เป็นวิธีการพาคนออกจากความยากจน มีการงานที่มั่นคงมากกว่าที่เป็นอยู่ ยังมีรายได้แม้เจ็บป่วย ช่วงเวลาเลี้ยงลูกอ่อน (parental leave) เงินช่วยเหลือขณะว่างงาน มีระบบให้ค่าตอบแทนแก่ผู้มีรายได้น้อยกว่าที่ควร

          ประการที่ 4 โลกที่มหาเศรษฐีโลกเสียภาษีอย่างเป็นธรรม

            ภาษีที่เป็นธรรมไม่ใช่การที่มหาเศรษฐีกับคนหาเช้ากินค่ำเสียในอัตราเดียวกัน เศรษฐีกับบรรษัทยักษ์ใหญ่ควรเสียภาษีเพิ่มทั้งอัตราและในรูปแบบต่างๆ เช่น ใช้อัตราภาษีแบบก้าวหน้า ภาษีทรัพย์สิน (Wealth Tax) ยกเลิก Tax haven และนำภาษีเหล่านี้ไปใช้กับกิจการเฉพาะ เช่น สงเคราะห์ผู้ยากไร้ เป็นค่ารักษาแก่คนยากจน อุดหนุนธุรกิจขนาดย่อม

            มีข้อมูลว่าหากรัฐบาลจอร์แดน อียิปต์และโมร็อกโกเก็บ Wealth Tax เพียงแค่ 2% ประเทศเหล่านี้จะไม่ต้องขอกู้ยืมเงินจาก IMF เลย

          ประการที่ 5 โลกที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนสภาวะภูมิอากาศ

            การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามมนุษยชาติที่รุนแรงที่สุด ทำลายสิ่งมีชีวิตมากมายแล้ว รวมทั้งคนยากจน คนด้อยโอกาส สตรีมักได้รับผลกระทบรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นๆ

            ทางแก้คือต้องสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green economy) รักษาโลกที่สมบูรณ์เพื่อชนรุ่นหลัง เลิกอุดหนุนการใช้พลังงานน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เก็บภาษีคาร์บอน (carbon tax) ซึ่งมหาเศรษฐีคือผู้ปล่อยก๊าซนี้มหาศาล นำภาษีส่วนนี้ส่งเสริมลดการปล่อยก๊าซที่กำลังคุกคามมนุษยชาติ อุดหนุนรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเดียวกัน รัฐบาลต้องจัดการทั้ง 2 เรื่องอย่างจริงจัง

อนาคตจะเป็นอย่างไรขึ้นกับการตัดสินใจของวันนี้ :

            ในระยะสิบปีช่วง 2008 ถึง 2017-18 มหาเศรษฐีพันล้านเพิ่มขึ้น 2 เท่าในขณะที่ 3,000 ล้านคนทั่วโลกยังไม่มีหลักประกันสุขภาพ ผู้ใช้แรงงาน 3 ใน 4 ของโลกไม่มีสวัสดิการหากตกงาน อีกจำนวนมากที่มีรายได้น้อยแม้ทำงาน เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะระบบเศรษฐกิจโลกกำหนดหรือเอื้อให้เป็นเช่นนั้น ระบบที่คนอยู่บนสุดเพียงหยิบมือเก็บเกี่ยวความมั่งคั่งจากคนที่อยู่ฐานรากหลายพันล้านคน ตอนนี้โรคระบาดโควิด-19 ซ้ำเติมให้รุนแรงขึ้นอีกและส่งผลต่อประเทศต่างๆ พร้อมกัน

            หลายปัญหาใช่ว่าจะแก้ไม่ได้ อยู่ที่รัฐบาลจะตัดสินลงมือทำหรือไม่เท่านั้น

31 มกราคม 2021
ชาญชัย คุ้มปัญญา
(ตีพิมพ์ใน คอลัมน์ “สถานการณ์โลก” ไทยโพสต์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 8846 วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564)

-----------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง 

Oxfam : ถึงเวลาดูแลกันและกัน
หากไม่แก้ความเหลื่อมล้ำจะนำสู่หายนะทางเศรษฐกิจสังคม ร้ายแรงที่สุดคือล้มล้างการทางเมือง ทางออกนั้นชัดเจนด้วยการเก็บภาษีพวกมหาเศรษฐีพันล้าน ไม่ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก ฯลฯ

บรรณานุกรม :

Oxfam International. (2021, January). Time to Care. Retrieved from https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-en.pdf

ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

คุยกับ "พลังบวกสร้างชาติ" ได้ที่ห้องไลน์ "รอบวันสถานการณ์โลก"

คุยกับ "พลังบวกสร้างชาติ" ได้ที่ห้องไลน์ "รอบวันสถานการณ์โลก"
คลิกที่รูปครับ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป