ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ภาษีน้ำตาล (sugar tax) เพื่อสุขภาพ

การเก็บภาษีน้ำตาลเป็นมาตรการที่องค์การอนามัยโลกสนับสนุน หวังให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะความจริงแล้ว คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) ประเมินว่าก่อนสิ้นปี 2045 ทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 700 ล้านคนหรือราว 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก

องค์การอนามัยโลกชี้ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มจาก 108 ล้านคนในปี 1980 เป็น 422 ล้านคนในปี 2014 ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยอยู่ในเอเชีย เฉพาะอินเดียกับจีนมีผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ถึง 180 ล้านคน แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานนับล้านคนและกำลังเพิ่มขึ้น

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่าพบผู้ป่วยเบาหวาน 4.8 ล้านคนจากประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจำนวนนี้ 2 ล้านคนที่ไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวานและยังไม่ได้รับการวินิจฉัย

คนกินหวาน พฤติกรรมเสี่ยงโรค :

            การติดหวานเสี่ยงเป็นโรคอ้วน ผลตามมาคือหลายคนเป็นโรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด โรคเหล่านี้เมื่อเป็นแล้วต้องรักษาตลอดชีวิต ไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข หลายคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หลายคนเป็นภาระแก่ครอบครัวนับสิบปี

Asian Development Bank Institute (ADBI) ชี้ว่าผู้ใหญ่ 2 ใน 5 คนของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือราว 400 ล้านคนที่น้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน

            องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ระบุว่าในรอบปี 40 ที่ผ่านมาจำนวนเด็กอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 12 เท่า อัตราเด็กอ้วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะในแปซิฟิกเพิ่มเร็วกว่าภูมิภาคอื่นๆ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือเด็กแวดล้อมด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ อาหารแปรรูปที่มีแคลอรี่สูง กินขนมที่มีน้ำตาลกับไขมันสูง แทนที่จะกินอาหารพวกเมล็ดธัญพืช เนื้อและผัก มีข้อมูลว่าร้อยละ 90 ของอาหารกับเครื่องดื่มที่มุ่งขายให้เด็กเป็นอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว (saturated fats) ไขมันที่เป็นโทษต่อสุขภาพ น้ำตาล เกลือในปริมาณสูง

            เด็กอายุ 23 เดือนถึง 6 ขวบกว่าร้อยละ 20 ไม่ได้กินผัก ผลไม้ นมกับไข่ที่เป็นแหล่งโปรตีน

            ในอดีตคนอ้วนมักเกิดกับครอบครัวร่ำรวย ปัจจุบันทุกคนอ้วนได้จากอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มน้ำตาลสูง ของเหล่านี้พบเห็นทุกที่และราคาถูกว่าอาหารสุขภาพ

ผลกระทบต่อสังคม :

            เมื่อเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลเท่านั้น เป็นภาระต่อครอบครัว ระบบสาธารณสุข ฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ คนวัยทำงานป่วยก่อนเวลาอันสมควร ไม่สามารถทำงานตามปกติ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง สรุปสั้นๆ คือระยะเวลาเป็นแรงงานสั้นลงและเป็นผู้ป่วยนานปีมากขึ้น

            สังคมที่แนวโน้มมีคนเจ็บป่วยจำนวนมากเป็นเหมือนระเบิดเวลา หลายประเทศจะประสบปัญหางบประมาณในอนาคตที่ต้องใช้เงินมหาศาลดูแลผู้ป่วย หนึ่งในต้นเหตุคือโรคอ้วนที่เป็นบ่อเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ

            คนยากจนคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด มีข้อมูลว่าต้องใช้รายได้ถึงร้อยละ 25 ของครัวเรือนเป็นค่ารักษาพยาบาล สุขภาพที่ย่ำแย่ยิ่งทำให้ตกอยู่ในวัฎจักรความยากจน

            ในแง่เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความอ้วนกระทบจีดีพีโดยตรงร้อยละ 0.56 และกระทบโดยอ้อมอีกร้อยละ 0.22

            ผลกระทบจีดีพีทางตรง เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเนื่องจากความอ้วนกับโรคอ้วน ส่วนผลกระทบทางอ้อมนั้นวัดจากมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียอันเนื่องจากการไร้สมรรถภาพกับตายก่อนวัยอันควร

รัฐบาลทั่วโลกตระหนักภัยจากโรคเบาหวานที่กำลังก่อตัวอย่างรวดเร็ว การที่รัฐบาลกับสังคมต้องเสียเงินมหาศาลกับโรคเรื้อรังจึงสมผลกับการเก็บภาษีน้ำตาลตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และนำภาษีที่ได้รณรงค์ส่งเสริมให้คนดูแลรักษาสุขภาพ

น้ำตาลและภาษีน้ำตาล :

องค์การอนามัยโลกเผยว่า “เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล” คือเหตุผลหลักที่คนกินหวานเกิน ยกตัวอย่าง ชานมไข่มุกบางแห่งมีน้ำตาลถึง 70 กรัมต่อแก้ว เครื่องดื่มกระป๋องเฉลี่ยมีน้ำตาล 40 กรัมต่อกระป๋อง ในขณะที่องค์การอนามัยแนะนำว่าไม่ควรกินน้ำตาลเกิน 25 กรัมต่อวัน (6 ช้อนชา)

            ความเจริญแบบเมือง ชีวิตที่เร่งรีบ การทำงานในบริษัท ทำให้คนออกกำลังน้อย ไม่ทำอาหารด้วยตัวเอง เลือกกินอาหารสะดวกซื้อ พวกฟาสต์ฟู้ด ความนิยมดื่มชากาแฟในร้านสมัยใหม่มักจะสั่งอาหารเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่ารัฐบาลสามารถทำหลายอย่างเพื่อลดปัญหาอันเนื่องจากคนกินหวานเกิน หนึ่งในนั้นคือเก็บภาษีน้ำตาล (sugar tax) เหมือนกับภาษียาสูบ เป็นการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดการบริโภคน้ำตาล มีหลักฐานว่ายอดขายเครื่องดื่มผสมน้ำตาลในเม็กซิโกลดลงร้อยละ 7.6 หลังขึ้นภาษีน้ำตาลเมื่อปี 2014 ช่วยลดปัญหาโรคเรื้อรังที่มาจากการกินหวาน

            อินเดีย ไทย บรูไนและฟิลิปปินส์ใช้มาตรการเก็บภาษีน้ำตาลแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง

            อย่างไรก็ตามลำพังการเก็บภาษีน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยแก้ปัญหาทั้งหมด ต้องร่วมกับมาตรการอื่นๆ เช่น การป้องกันไม่ให้เด็กกินหวานและกลายเป็นคนติดหวาน ต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเด็กไม่ให้มีอาหารเครื่องดื่มรสหวานจัด จัดระเบียบการขายสิ่งเหล่านี้ในสถานศึกษา บริเวณโดยรอบ ฉลากสินค้าต้องระบุคุณค่าโภชนาการอย่างชัดเจน

            บางประเทศใช้มาตรการที่น่าสนใจ เช่น บรูไนจัดงานวันอาทิตย์ปลอดรถ (carless Sundays) ห้ามใช้รถในเขตเมืองหลวง ทุกคนต้องใช้เท้าเดิมหรือจักรยานส่งเสริมการออกกำลังกาย และตั้งเป้าว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะลดการดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลในเด็กให้ได้ถึงร้อยละ 50

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม :

            ทุกครั้งที่พูดถึงการดูแลรักษาสุขภาพจะเอ่ยถึงการศึกษา การศึกษาไม่ใช่เพียงให้เด็กท่องจำและตอบข้อสอบได้ ควรเน้นให้เด็กฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย เป้าหมายคือเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ไม่ให้ติดหวานตั้งแต่เด็ก ผลักดันให้บริษัทผลิตสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

            ในระดับประเทศคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการกินอาหาร วิถีการดำเนินชีวิต ส่งเสริมการออกกำลังกาย เผยแพร่ความรู้เรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องกว้างขวาง รู้จักดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง มียุทธศาสตร์ป้องกันโรคเรื้อรังอย่างครบวงจร

            เป็นเวลานานแล้วที่เด็กฟันผุเพราะกินขนมหวาน ปัจจุบันหลายคนเป็นโรคอ้วนตั้งแต่เด็ก เหล่านี้เกิดจากอาหารเครื่องดื่มที่ขาย หากเอกชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมไม่ควรคิดถึงแต่เรื่องกำไร สร้างปัญหาแก่สังคม เป็นเรื่องแปลกเมื่อองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าไม่ควรกินน้ำตาลเกิน 25 กรัมต่อวัน แต่มีเครื่องดื่มผสมน้ำตาลจำนวนมากที่มีน้ำตาลถึง 40 กรัมต่อกระป๋อง

            ดังที่เคยนำเสนอแล้วว่าประเทศเสรี เศรษฐกิจเสรี ไม่ใช่การปล่อยให้ใครทำอะไรตามอำเภอใจ ทุกประเทศจึงมีกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนภายใต้กฎจราจร เรื่องอาหารการกินก็เช่นกัน การปล่อยให้ขายอาหารทำลายสุขภาพเท่ากับปล่อยให้ทำลายสังคม บั่นทอนความมั่นคงแห่งชาติ

            หากรัฐบาลมีความรับผิดชอบเป็นรัฐบาลที่ดีย่อมไม่ปล่อยปละละเลยให้ประชาชนนับล้านๆ มีปัญหาสุขภาพซึ่งท้ายที่สุดแล้วส่งผลต่อประเทศ

            เมื่อเป็นโรคเบาหวานต้องดูแลรักษาตลอดชีวิต ทางที่ดีคือป้องกันแต่เด็กให้มีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ความจริงแล้ว คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้

13 ธันวาคม 2020 
ชาญชัย คุ้มปัญญา 
(ตีพิมพ์ใน คอลัมน์ “สถานการณ์โลก” ไทยโพสต์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 8798 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

---------------------

เครดิตภาพ : unsplash.com

บรรณานุกรม :

1. กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ระวังป่วยโรคเบาหวาน เผยจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบผู้ป่วยเบาหวาน 4.8 ล้านคน. (2562, พฤศจิกายน 12). FM91BKK. Retrieved from http://www.fm91bkk.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88

2. Brunei equipped to combat public health threats, says minister. (2019, November 12). Borneo Bulletin. Retrieved from https://borneobulletin.com.bn/brunei-equipped-combat-public-health-threats-says-minister-2/

3. Diabetes forecast to affect 700 million by 2045. (2019, November 14). Hurriyet Daily News. Retrieved from http://www.hurriyetdailynews.com/diabetes-forecast-to-affect-700-million-by-2045-148673

4. Taxing times as Asia gets tough on sugar. (2019, November 5). China Daily. Retrieved from http://www.chinadaily.com.cn/a/201911/05/WS5dc0c7e6a310cf3e3557566a_1.html

5. World Health Organization. (2017). Taxes on sugary drinks: Why do it? Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260253/WHO-NMH-PND-16.5Rev.1-eng.pdf;jsessionid=6D57947760DA8ECF3F46125153E736E1?sequence=1

-----------------------------

ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

คุยกับ "พลังบวกสร้างชาติ" ได้ที่ห้องไลน์ "รอบวันสถานการณ์โลก"

คุยกับ "พลังบวกสร้างชาติ" ได้ที่ห้องไลน์ "รอบวันสถานการณ์โลก"
คลิกที่รูปครับ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป