ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ยุทธศาสตร์ชนะโควิด-19 ด้วยการให้

ถ้าทุกคนแบ่งปันแก่กันและกัน ทุกคนจะได้และมีเพียงพอ การกักตุนหายไป รวมถึงความวิตกจริต จมอยู่ในความทุกข์โศก เพราะการ ให้เปลี่ยนโลกจากความวิตกกังวลสู่โลกที่ปรารถนาดีต่อกัน

            ในขณะที่ไวรัสโคโรนาโควิด-19 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาด หลายพื้นที่ขาดแคลนหลายสิ่ง เช่น ขาดหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ โรงพยาบาลขาดเตียง ขาดพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บางประเทศขาดแม้กระทั่งกระดาษชำระ ผู้คนมากมายเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐ กำลังอยู่ในโลกแห่งความขาดแคลน ขัดสน

            ปัญหาอันเนื่องจากไวรัสนี้จึงไม่เฉพาะเจ็บป่วยจากเชื้อโรคเท่านั้น แต่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ สุขภาพจิตทั้งตัวเอง คนรอบกายและสังคม เกิดปัญหาลูกโซ่กระทบกันไปมาไม่สิ้นสุด

Oxfam ประเมินว่าหายนะทางเศรษฐกิจรอบนี้สาหัสกว่าวิกฤต 2008 คนยากจนสุดๆ (extreme poverty) จะเพิ่มจาก 434 ล้านคนเป็น 922 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 112 เปอร์เซ็นต์) หมายความว่าปีนี้มีอีก 488 ล้านคนที่ขาดแคลนสุดๆ

ในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มรณรงค์ให้ประชาชนทั้งประเทศติดแฮชแท็ก #AmericaWorksTogether ให้คนอเมริกันช่วยเหลือกันและกัน บริษัทจ้างคนทำงาน ชื่นชมผู้ที่ช่วยเหลือสังคม เป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่งต่อผู้นำประเทศเช่นนี้

            บทความนี้นำเสนอยุทธศาสตร์เอาชนะโควิด-19 ด้วยการให้อันหมายถึงการแบ่งปันสิ่งดี สิ่งสร้างสรรค์แก่ตัวเอง คนรอบกายและสังคม

ให้อะไรได้บ้าง :

ประการแรก ให้ตัวเอง

            หลายเดือนหลายปีที่ผ่านมาเราอาจยุ่งวุ่นวายกับงาน การมีเวลาอยู่บ้านนานๆ เป็นโอกาสดีที่จะทบทวนตัวเอง วางแผนอนาคตที่น่าจะเปลี่ยนแปลงไป คิดถึงงานใหม่ ช่องทางรายได้เพิ่มเติม สามารถพัฒนาความสามารถความรู้ใหม่ มีหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรีมากมายทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน งานอาชีพ สารพัดภาษา ห้องสมุดออนไลน์ทั้งจากแหล่งในประเทศกับต่างประเทศ

            เป็นโอกาสที่จะมีเวลาสำหรับตัวเอง พัฒนาและคิดสร้างโอกาสใหม่ การอยู่บ้านจึงไม่สูญเปล่า

ประการที่ 2 ให้ครอบครัว

            ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม ครอบครัวที่เข้มแข็งคือหลักประกันของสมาชิกทุกคนในนั้น ครอบครัวจึงเป็นเป้าหมายแรกๆ ของการ “ให้” การทำอาหารด้วยกัน ร่วมทำความสะอาดบ้าน เป็นวิธีง่ายๆ ให้ครอบครัวอบอุ่น เข้าใจกันและกัน เป็นเวลาดีที่พ่อแม่จะช่วยเด็กเรียนหนังสือหรือเรียนพร้อมๆ กับลูกตัวเอง

            ที่ผ่านมาบางคนอาจงานเยอะงานหนักไม่มีเวลาดูแลญาติผู้ใหญ่เท่าที่ควร วิกฤตไวรัสโคโรนาสามารถเป็นคุณประโยชน์มหาศาลหากใช้เวลานี้ดูแลญาติผู้ใหญ่ในบ้าน

            ครอบครัวเข้มแข็ง สมาชิกทุกคนจะแข็งแรง

            มีคำกล่าวว่าโอกาสเหมือนไอศกรีมถ้าไม่กินก็ละลาย

ประการที่ 3 ให้เพื่อนบ้าน ญาติ เพื่อนๆ

            การพยายามอยู่แต่ในบ้านทำให้ตัวไกลกันแต่เป็นเวลาที่จะติดต่อไต่ถามสารทุกข์สุขดิบด้วยเครื่องมือต่างๆ อาจตั้งเวลาคุยกับแต่ละบ้าน เพื่อนเก่าแต่ละคน เป็นเวลาดีที่จะค่อยๆ พูดคุยกัน เวลาที่ผ่านไปจะไม่เหงาเลย

            เราสามารถสอบถามเพื่อนบ้านญาติพี่น้องว่าเขาขาดเหลืออะไร ถ้า 3 บ้านทำกับข้าวคนละอย่าง ต่างแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทั้ง 3 บ้านจะได้กินกับข้าว 3 อย่างพร้อมๆ กัน มากกว่ากับข้าวคือมิตรภาพ นำสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องอื่นๆ ต่อไป

            ในยามที่ทุกคนควรใส่หน้ากากอนามัย เราสามารถช่วยตัวเอง คนอื่น เพื่อนบ้าน ด้วยการทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายแก่คนอื่นๆ สิ่งเล็กๆ ที่อาจช่วยชีวิตคน

            ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านสามารถร่วมมือกันสร้างชุมชนแห่งการให้การแบ่งปัน

ประการที่ 4 ให้สังคม

            ทุกคนสามารถให้กำลังใจแก่กันและกัน เด็กหลายประเทศทั่วโลกอยู่บ้านวาดรูปหรือทำบางอย่างที่ให้กำลังใจแก่คนอื่น เด็กเหล่านี้เป็นนักรบที่ทำสงครามทางใจ ปกป้องครอบครัวและสังคมให้เข้มแข็งสู้กับไวรัสต่อไป

ยากที่จะเข้าถึงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลแต่สามารถติดต่อสื่อสารทางออนไลน์

พวก Youtuber Blogger นักทำสื่อออนไลน์ต่างใช้เวลาช่วงนี้ระดมทำสื่อของตนออกเผยแพร่ รองรับผู้สนใจที่เข้ามาดูมากมาย บางคนใช้โอกาสนี้ถ่ายทอดความรู้ แสดงความสามารถของตนผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นประโยชน์แก่สังคม เป็นอีกวิธีที่ให้กำลังใจแก่กันและกัน

            หลายคนว่างงานแต่ไม่ว่างช่วยเหลือคนอื่น ใช้ความรู้สามารถที่มีอยู่ช่วยเหลือสังคม บางคนมีทักษะประสบการณ์สูงที่ผ่านมายุ่งกับงานอาชีพ ตอนนี้ใช้เวลาเพื่อช่วยสังคมเต็มที่

            วินัยสังคมตรงข้ามกับความสับสนอลหม่าน เสรีภาพแท้คือเสรีภาพภายใต้ขอบเขต มีจิตสำนึกต่อสังคม 1 คนที่ติดเชื้ออาจเป็นเหตุให้อีกหลายคนติดเชื้อ เกิดปัญหาลูกโซ่ไม่รู้จบ การเอาชนะโควิด-19 ในยามนี้คือพยายามอยู่แต่ในบ้าน ดูแลป้องกันตัวเองและคนรอบกายไม่ให้ติดเชื้อ ทั้งนี้ต้องมีวินัย ปฏิบัติอย่างถูกต้องเสมอ

            จริงหรือไม่ที่หลายคนล้มป่วยเพราะขาดวินัย

            ในช่วงนี้วัด โบสถ์ มัสยิด องค์กรหรือกลุ่มช่วยเหลือกำลังระดมอาหาร อาสาสมัครเพื่อแจกจ่ายอาหารข้าวของที่จำเป็นแก่คนยากจน คนไร้ที่พึ่งพิง บางองค์กรแจกจ่ายวันละนับสิบตันเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครสักคนที่ไม่ได้รับการดูแล

            บริษัทห้างร้านหลายแห่งแบ่งเวลาให้พนักงานทำหน้ากากอนามัยแจกตามโรงพยาบาล บางคนมีเงินบริจาคเงิน บางคนมีสินค้าบริจาคสินค้า อีกสิ่งที่บริจาคได้คือโลหิต ศูนย์รับบริจาคโลหิตทุกประเทศขอให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เลือดเป็นของสำคัญอีกอย่างที่จำเป็นต่อการช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อโควิด-19

เหล่านี้เป็นตัวอย่างของการให้

ข้อคิดเรื่องการให้ :

            ในภาวะที่ผู้คนมากมายเรียกร้องพร้อมๆ กัน ความต้องการที่ท่วมท้นมหาศาลทำให้ขาดแคลน เกิดการกักตุน สินค้าที่คนเรียกร้องจึงหายาก ราคาแพง อยู่ในความวิตกกังวลว่าไม่มี ไม่พอ ยิ่งร้องขอมากยิ่งขาดแคลน เกิดสินค้าเถื่อนไร้คุณภาพ มีหลายกรณีที่ผู้ใช้คิดว่าป้องกันได้แต่กลับติดเชื้อเพราะผู้ผลิตหวังแค่กำไรผลิตของไร้คุณภาพ ในทางกลับกันถ้ารู้จักแบ่งปัน ทุกคนจะมีเพียงพอ สินค้าเกินราคาจะหายไปเอง

            จากตัวอย่างข้อหัว “ให้อะไรได้บ้าง” จะพบว่าทุกคนสามารถเป็น “ผู้ให้” เริ่มด้วยการให้ตัวเอง ให้ความรักแก่ตนเอง ปรารถนาดีต่อครอบครัวคนใกล้ตัว มีจิตสำนึกต่อสังคม

            บางคนจมอยู่กับความคิดว่าตัวเองขัดสนขาดแคลนไปเสียทุกสิ่ง ทั้งๆ ที่เขามีมากกว่าคนอื่นหลายเท่า ตัวอ้วนท้วม ขับรถเก๋ง มีอาชีพ คนเช่นนี้แม้มีมากกว่าคนอื่นหลายเท่าก็ยังทุกข์ใจเครียดวิตกกังวล โศกเศร้า ชีวิตเจอแต่เรื่องร้ายๆ ไม่เป็นสุข ต่อให้อ้วนกว่านี้นั่งรถคันใหญ่กว่านี้ก็ไม่ช่วยอะไร

            น่าเห็นใจที่หลายคนกำลังทุกข์ใจกับการว่างงาน ต้องปิดกิจการร้านค้าและไม่รู้อนาคต แต่ถ้ามัวจมอยู่กับความคิดเช่นนี้และคิดว่าขาดแคลนจะไม่ให้ผู้อื่น ในทางกลับกันหากเริ่มมองหาที่จะเป็นผู้ให้ และให้ออกไป จะพบว่าแท้จริงแล้วเป็น “ผู้ให้” ได้เสมอไม่ทางใดทางหนึ่ง เมื่อทุกคนแบ่งปัน การขาดแคลนจะเหลือน้อย ความพอเพียงจะเพิ่มขึ้น

            คนที่ให้ออกไปจะพบว่าเขาสามารถให้ได้มากกว่าที่คิด เป็นผลดีทั้งต่อผู้รับกับผู้ให้

            หลายคนกำลังพลิกวิกฤตเป็นโอกาส แบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่ตนเองและสังคม

สรุป ชนะโควิด-19 ด้วยการให้ :

            ในภาวะที่กำลังขาดแคลน การให้เป็นกุญแจสำคัญที่จะเอาชนะเชื้อไวรัสโควิด-19 ถ้าทุกคนแบ่งปันแก่กันและกัน ทุกคนจะได้และมีเพียงพอ การกักตุนความขาดแคลนจะหายไป รวมถึงความวิตกจริต จมอยู่ในความทุกข์โศก เพราะการ “ให้” เปลี่ยนโลกจากความวิตกกังวลสู่โลกที่ปรารถนาดีต่อกัน ให้สิ่งดีกับตัวเองพร้อมกับให้สิ่งดีแก่สังคม คือพลังอำนาจที่สามารถเอาชนะไวรัสตัวนี้

            การเอาชนะโควิด-19 ต้องระดมคนทั้งหมดเอาชนะทั้งกายภาพกับจิตใจ การให้คือยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยได้

12 เมษายน 2020

ชาญชัย คุ้มปัญญา

(ตีพิมพ์ใน คอลัมน์ สถานการณ์โลกไทยโพสต์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 8554 วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563)

--------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง : 

โคโรนาไวรัส อู่ฮั่น “2019-nCoV” ความเข้าใจที่ถูกต้อง

การต่อสู้โคโรนาไวรัส อู่ฮั่น “COVID-19” ไม่ต่างจากกรณีโรคซาร์ส ไข้หวัดนก ทุกครั้งแก้ด้วยการ ควบคุมเชื้อโรคไม่ใช่ด้วยการฉีดวัคซีนหรือกินยา เพราะเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่และอยู่ในภาวะแพร่ระบาด

บรรณานุกรม :

1. COVID-19 crisis could plunge half a billion people into poverty, says charity Oxfam. (2020, April 9). Channel News Asia. Retrieved from https://www.channelnewsasia.com/news/world/covid-19-crisis-coronavirus-poverty-world-12623644

2. Help the Hungry: New volunteers sign up to help huge emergency food aid operation. (2020, April 7). The Independent. Retrieved from https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-help-the-hungry-volunteers-london-food-charity-felix-project-a9449461.html

3. People Are Finding Creative New Ways To Support Each Other. (2020, April 3). Spiegel Online. Retrieved from https://www.spiegel.de/international/world/corona-how-people-around-the-world-are-supporting-each-other-a-9d6b1e7d-b12b-432e-aad4-e814802243b4

4. Trump unveils social media hashtag to highlight Americans helping one another amid coronavirus. (2020, April 7). USA Today. Retrieved from https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/04/07/trump-unveils-hashtag-americaworkstogether-coronavirus-response/2952093001/

-----------------------------

ที่มาของภาพ : https://www.spiegel.de/international/world/corona-how-people-around-the-world-are-supporting-each-other-a-9d6b1e7d-b12b-432e-aad4-e814802243b4

ความคิดเห็น

คุ้มครองรักษาผู้ป่วยในจากโรคต่างๆ (รวมโควิด-19) แบบเหมาจ่าย สนใจคลิกครับ

คุ้มครองรักษาผู้ป่วยในจากโรคต่างๆ (รวมโควิด-19) แบบเหมาจ่าย สนใจคลิกครับ
ตอนนี้ถ้าซื้อประกันโควิด-19 ควรเป็นแบบประกันสุขภาพไปเลย (คุ้มครองหลายโรค) เน้นกรณีป่วยแบบที่ควรพักรักษาตัว รพ. ... ถ้าป่วยด้วยโควิด-19 ก็พักรักษาตัวที่รพ.ได้ถ้ามีประกัน ... คุ้มครับแค่จำนวนวันที่นอนรพ. อยู่ภายใต้การดูแลอย่างเต็มที่ก็คุ้มแล้ว

ไข้เลือดออกระบาดอีกแล้ว -- ซื้อประกันโรคที่มากับยุง …

ไข้เลือดออกระบาดอีกแล้ว -- ซื้อประกันโรคที่มากับยุง …
สนใจคลิก

คุยกับ "พลังบวกสร้างชาติ" ได้ที่ห้องไลน์ "รอบวันสถานการณ์โลก"

คุยกับ "พลังบวกสร้างชาติ" ได้ที่ห้องไลน์ "รอบวันสถานการณ์โลก"
คลิกที่รูปครับ

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป