ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

สหรัฐประเทศที่พัฒนาแล้วแต่คนอายุสั้น ฆ่าตัวตายมาก

สหรัฐอเมริกาขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีฐานะทางเศรษฐกิจดี แต่อัตรามรณะไม่ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน หลายคนสิ้นหวังหมดอาลัยตายอยาก คิดสั้นและฆ่าตัวตาย
            นักวิจัยสหรัฐให้ความสำคัญกับความเป็นไปของคนอเมริกันว่าอะไรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขา มีงานวิจัยมากมาย บ้างสอดคล้องกัน บ้างขัดแย้งกัน บ้างได้คำตอบบางเรื่อง บ้างเกิดคำถามใหม่ๆ ตามมา
งานวิจัย The Geography of Desperation in America: Labor Force Participation, Mobility Trends, Place, and Well-being ของ Carol Graham กับ Sergio Pinto จาก Brookings Institution ที่ตีพิมพ์เมื่อตุลาคมพยายามค้นหาคำตอบเรื่องคนตายก่อนวัยเพราะสิ้นหวังหมดอาลัยตายอยาก (despair)
สถิติที่น่าตกใจคือในช่วงปี 2006-2015 คนอเมริกันฆ่าตัวตายถึง 1 ล้านคน (เฉลี่ยปีละ 1 แสนราย) เพราะสิ้นหวัง ติดยาหรือเสียชีวิตเพราะแอลกอฮอล์ ประเด็นนี้ถูกผูกโยงกับการพัฒนาประเทศ เป็นเรื่องน่าประหลาดใจว่าแม้ดัชนีตลาดหุ้นจะพุ่งทะยานดีที่สุดในรอบ 10 ปี อัตราว่างงานต่ำมาก สหรัฐอเมริกาขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีฐานะทางเศรษฐกิจดี แต่อัตรามรณะไม่ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย สวีเดน
สหรัฐกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวที่ชีวิตคนไม่ยืนยาวขึ้น ทั้งๆ ที่มีความเจริญมากมาย หลายคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะสิ้นหวังหมดอาลัยตายอยากซึ่งป้องกันได้
            ที่น่าสนใจคือ คนผิวสี (ผิวดำ) กับพวกฮิสปานิก (Hispanics) ที่มักเริ่มต้นชีวิตด้วยสภาพแวดล้อมไม่สู้ดีแต่คุณภาพชีวิตของพวกกำลังดีขึ้นตามลำดับ มักไม่เสียชีวิตเพราะหมดอาลัยตายอยาก ฆ่าตัวตายน้อยกว่าพวกผิวขาว สูบบุหรี่น้อยกว่า ออกกำลังกายมากกว่า โดยเฉพาะพวกที่คิดว่าอนาคตยังมีความหวัง
            กลุ่มที่มีปัญหาหมดอาลัยตายอยากมากที่สุดคือกรรมกรชายผิวขาววัยกลางคน เป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เคยมีหน้าที่การงานมั่นคงแต่ปัจจุบันไม่มีงานทำ การตกงานกลายเป็นต้นเหตุปัญหาชีวิต
การตกงานสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจ การปิดโรงงาน ย้ายฐานการผลิต เพราะสู้ต้นทุนการผลิตในต่างประเทศไม่ได้
ในแง่ปัญหาภาพรวม ตัวเลขเศรษฐกิจประเทศดีแต่สังคมเหลื่อมล้ำมาก ประชาชนไม่เชื่อถือรัฐบาล การเมืองแบ่งขั้วรุนแรง ความแตกแยกทางการเมือง ปัญหาหาทางการเมืองมีผลต่อความสุขของประชาชนอย่างชัดเจน บางคนเครียดจัดเพราะสภาพการเมืองที่เป็นอยู่
เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประเทศกำลังมีปัญหาใหญ่
คนเมืองมักมีฐานะเศรษฐกิจ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าคนชนบท แต่ความเหลื่อมล้ำจะสูงมากในกลุ่มคนผิวขาว คนเมืองใหญ่กับเมืองติดชายทะเลจะมีความรู้สึกว่าตนมีความหวังมากกว่าคนชนบท แต่จะมีความเครียดวิตกกังวลมากด้วย ทั้งนี้เพราะมีความคาดหวังสูงกว่า ในทางกลับกันคนชนบทมองอนาคตในทางลบแต่ไม่ค่อยวิตกกังวล
            ผู้มองโลกแง่ดีและไม่ค่อยกังวลมักจะมีอายุยืนยาวกว่า คิดสั้นฆ่าตัวตายน้อยกว่า คนแอฟริกันอเมริกันใช้ชีวิตอย่างมีความหวังมากกว่าคนผิวขาวอเมริกันถึง 3 เท่า แม้ว่าคนแอฟริกันอเมริกันมีฐานะยากจนกว่า ดังนั้นลำพังฐานะเศรษฐกิจไม่สัมพันธ์กับการคิดว่าตนดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า พวกเขาอาจใช้ชีวิตแบบปากกัดตีนถีบแต่มีความหวังใจในอนาคต ผิดกับพวกผิวขาวที่อาจมีฐานะเศรษฐกิจดีกว่าแต่ไร้ซึ่งความหวัง
(สังคมอเมริกันแอฟริกันเป็นครอบครัวใหญ่ ความสัมพันธ์เครือญาติเหนียวแน่น ต่างกับพวกครอบครัวเดี่ยวที่อยู่ร่วมกันเฉพาะพ่อแม่ลูก)
สังคมแบบครอบครัวเดี่ยว การแยกตัวเองออกจากสังคมหลังตกงานเป็นอีกสาเหตุที่กระตุ้นให้หมดอาลัยตายอยากมากขึ้น
            ดังนั้น ต้นเหตุความสิ้นหวังหมดอาลัยตายอยากจึงมาจากปัญหาเศรษฐกิจร่วมกับปัญหาสังคมและอื่นๆ
ความหมดอาลัยตายอยากกับยาเสพติดและโอปิออยด์ :
ยาโอปิออยด์ (Opioid) เป็นกลุ่มของสารเคมีที่มีโครงสร้างและคุณสมบัติคล้ายคลึงกับมอร์ฟีน (Morphine) เป็นยาบรรเทาความเจ็บปวด แต่การใช้ผิดวิธี ใช้อย่างพร่ำเพรื่อ ใช้เกินขนาด เป็นสาเหตุโดยตรงทำให้คนอเมริกันเสียชีวิตราวปีละ 22,000 คน
คนที่หมดอาลัยตายอยากมักเข้าหายาเสพติด ติดยาโอปิออยด์ด้วยหลายสาเหตุ รวมทั้งกลายเป็นพวกขี้เหล้า เป็นที่มาว่านักวิจัยเชื่อมโยงเรื่องเหล่านี้เข้าด้วยกัน
แนวทางแก้ไขที่ทำได้ทันทีคือลดการใช้ยาโอปิออยด์ ส่งเสริมหน่วยงานป้องกันคนฆ่าตัวตายที่ตอนนี้ได้รับงบประมาณจำกัด
แก้รากปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีงานทำ ปัญหาครอบครัว ปัญหาชุมนุม เพิ่มการดูแลรักษาพยาบาลจากภาครัฐที่ยังน้อยเกินไป เหล่านี้เป็นประเด็นเดิมๆ ที่นับวันจะเลวร้ายลง มีแนวโน้มว่าคนรุ่นใหม่จะเผชิญปัญหามากขึ้น
ความสิ้นหวังหมดอาลัยตายอยากสามารถฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติ เช่น ให้ผู้ป่วยทำงานอาสาสมัคร เข้าหาศิลปะ ใช้เวลากับต้นไม้ใบหญ้า มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ
            มีความจริงที่น่าสนใจว่าในหมู่สังคมแบบอเมริกันแอฟริกัน การไปโบสถ์ มีส่วนช่วยให้คนอายุยืน ช่วยให้คนใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย เห็นว่าชีวิตตนมีคุณค่า ลดปัญหาหมดอาลัยตายอยาก คนที่มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งหากรู้จักเข้าหาโบสถ์จะเผชิญหน้าปัญหาได้ดี ตรงข้ามกับพวกที่เจอปัญหาแล้วแยกตัวอยู่คนเดียวซึ่งมีแต่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง
            งานวิจัยของ Brookings Institution ชิ้นนี้แนะว่าการแก้ปัญหาไม่อาจลุล่วงได้ด้วยการแก้เพียงด้านใดหน้าหนึ่ง ต้องอาศัยทุกด้านทุกมิติประกอบกันจึงจะสำเร็จ
ภาพที่ขัดกัน :
งานวิจัยชิ้นล่าสุดของ Carol Graham กับ Sergio Pinto พยายามศึกษาเจาะลึกต่อยอดจากงานวิจัยอื่นๆ ข้อสรุปที่ชัดเจนมีข้อเดียวคือ ชายวัยกลางคนอเมริกันผิวขาวผู้ว่างงานเป็นกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย เนื่องจากหมดอาลัยตายอยากในชีวิต เป็นการตายก่อนวัยที่ป้องกันได้
            น่าชื่นชมที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามดำเนินนโยบายเพิ่มการจ้างงานในประเทศ เช่น ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง กดดันนักธุรกิจนักลงทุนอเมริกันให้กลับมาลงทุนในประเทศ อัตราว่างงานประจำเดือนกันยายนลดลงเหลือ 3.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบเกือบ 50 ปี การจ้างงานใหม่เกิดขึ้นทุกเดือนแม้มีข่าวร้ายทางเศรษฐกิจอยู่ด้วย แต่ต้องติดตามว่าเป็นนโยบายที่เกิดผลดีจริงในระยะยาวหรือไม่
เมื่อศึกษางานวิจัยจำนวนมากจะพบว่าสหรัฐอเมริกาเต็มด้วยภาพที่ขัดแย้งกัน เช่น พยายามแสดงตัวเป็นผู้นำโลกเสรีประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ประเทศอื่นๆ เป็นประชาธิปไตย แต่ปัญหาประชาธิปไตยในประเทศตัวเองกำลังบั่นทอนชีวิตความเป็นอยู่ของคนอเมริกันอย่างชัดเจน ตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจหลายตัวบอกว่าเศรษฐกิจกำลังไปได้ดี แต่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงและกำลังเพิ่มมากขึ้นจนทุกคนไม่อาจปฏิเสธว่าเป็นปัญหา มีระบบสาธารณสุขดีกว่าหลายประเทศ เป็นประเทศที่คิดค้นยาใหม่มากมายแต่อายุขัยประชากรไม่เพิ่มขึ้น คนเป็นโรคมากขึ้น ได้ชื่อว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่คนจำนวนมากมีชีวิตบนความวิตกจริต ติดยา บางคนถึงขั้นหมดอาลัยตายอยากและลงเอยด้วยการฆ่าตัวตาย
เหล่านี้เป็นเรื่องน่าคิดว่าสหรัฐกำลังพัฒนาประเทศอย่างถูกทิศถูกทางหรือไม่
บทความนี้นำเสนองานวิจัยที่พูดถึงสหรัฐ หากมองในภาพกว้างคงมีอีกหลายประเทศที่มีปัญหาคนสิ้นหวังหมดอาลัยตายอยาก ประเทศที่มีผู้ติดยาเสพติดจำนวนมากน่าจะเป็นตัวบ่งชี้ และไม่ว่าสุดท้ายจะนำสู่การฆ่าตัวตายหรือไม่ ผลกระทบต่อการเมืองเศรษฐกิจสังคมมีแน่นอน
27 ตุลาคม 2019
ชาญชัย คุ้มปัญญา
(ตีพิมพ์ใน คอลัมน์ สถานการณ์โลกไทยโพสต์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 8386 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562)
------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง 
โรคซึมเศร้าจำต้องได้รับการรักษาทางแพทย์ การป้องกันไว้ก่อนดีกว่ารอป่วยค่อยรักษา ทุกคนควรให้ความสำคัญกับการซึมเศร้าที่นับวันจะเป็นกันมากขึ้น สะท้อนสังคมที่กำลังป่วยทางจิตและต้องรีบเร่งแก้ไข
บรรณานุกรม :
(Certain American men are dying 'deaths of despair'. (2019, October 22). Yahoo. Retrieved from https://finance.yahoo.com/news/deaths-of-despair-why-this-group-of-americans-has-higher-mortality-rates-130633528.html)
(Graham, Carol. (2019, October 15). Understanding the role of despair in America’s opioid crisis. Retrieved from https://www.brookings.edu/policy2020/votervital/how-can-policy-address-the-opioid-crisis-and-despair-in-america/)
(Graham, Carol., Pinto, Sergio. (2019, October). The Geography of Desperation in America: Labor Force Participation, Mobility Trends, Place, and Well-being. Retrieved from https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/10/Session-6-Happiness-Paper-The-Geography-of-Desperation-in-America.pdf)
(US unemployment rate hits a 50-year low even as hiring slows. (2019, October 4). AP. Retrieved from https://www.apnews.com/ada1698cbb54448b90f52d6a827019f2)

unsplash-logoThomas Kinto

ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป