อะไรคือ Amazon Bounty Program

Amazon Bounty Program คือ เงินรางวัลที่อเมซอนจะมอบให้หากทำตามขั้นตอนที่กำหนด ส่วนใหญ่คือให้ผู้อื่นซื้อใช้สินค้าบริการของอเมซอน พูดสั้นๆ คือช่วยอเมซอนโฆษณานั่นเอง รายได้เกิดขึ้นเมื่อมีผู้สมัครซื้อหรือใช้บริการของอเมซอน เช่น ให้รางวัลถึง 15 ดอลลาร์ต่อทุก 1 คนที่ลงทะเบียนใน  Amazon Business
            ข้อดีคือ Amazon Bounty Program
1. อเมซอนเป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียงระดับโลก
2. ผู้ช่วยโฆษณาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3. โฆษณาของอเมซอนหลากหลายมาก สินค้าและบริการหลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศทุกวัน (สินค้าอเมซอนมีนับหมื่นนับแสนรายการ) เช่น สมัครสมาชิกเพลง สมาชิกหนังสือเด็ก
4. สามารถเลือกโฆษณาตามความต้องการ และจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้
5. สามารถทำเป็น Passive income ถ้ามีบล็อกหรือเว็บไซต์ของตัวเอง
ปัจจุบันมีบล็อกฟรี เว็บไซต์ฟรีจำนวนมาก สามารถลงโฆษณาของอเมซอนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่สามารถมีรายได้เข้ามาต่อเนื่อง


สำหรับนักธุรกิจ ห้างร้านต่างๆ Amazon Business เป็นคำกว้างๆ หมายถึงการเป็นสมาชิกเพื่อซื้อใช้สินค้าหรือบริการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอเมซอนในราคาพิเศษ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับบัญชีธุรกิจของอเมซอน (free Amazon Business account)
            ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.amazon.com/tryAB และ https://www.youtube.com/watch?v=hJhMiM10qwc
            
6 สิงหาคม 2018
ชาญชัย คุ้มปัญญา
----------------------------

ความคิดเห็น