ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กิฟวิ่งฟอร์เวิร์ด (Giving Forward) ไม่ใช่ขายตรง

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด (Giving Forward) ไม่ใช่ธุรกิจขายตรง แต่เป็นการรวมตัวของผู้บริโภค เพิ่มอำนาจต่อรอง ทำให้สมาชิก กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด สามารถซื้อสินค้าหรือบริการ และส่วนลดที่ได้นำมากระจายให้กับสมาชิก

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด เป็น E-marketplace ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักกองทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0125560000379 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
            และ จดทะเบียน "ตลาดแบบตรง" ลำดับที่ 68 ตามประกาศ สคบ.ลงวันที่ 13 ก.ย.60 
            "ขายตรง" จะเป็นพวกธุรกิจเครือข่ายที่มีสมาชิก จะต้องมีแผนการตลาด ยื่นให้สคบ. พิจารณา
            ส่วนการ "ตลาดแบบตรง" คือ ธุรกิจที่ทำการค้าขายบนสื่อออนไลน์ จะต้องทำการขออนุญาตทำการตลาดแบบตรงกับ สคบ.

            กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด เป็นธุรกิจซื้อตรง ซื้อกับผู้ขาย…ผ่านบริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด และจะได้รับผลตอบแทนเป็นคะแนนหรือแต้ม
            เป็นตลาดกลางผ่านออนไลน์…ขายของที่เป็นสินค้าพันธมิตรหรือพาร์ทเนอร์เหมือนลาซาด้า ได้ประโยชน์จากการซื้อขายโดยผู้ค้าหรือพาร์ทเนอร์ตอบแทนกลับมาด้วยการคืนกำไร บริษัทนำมาแบ่งให้สมาชิกเป็นแต้ม
            ในอดีต ท่านเคยชำระค่าบริการ ซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ เมื่อเป็นสมาชิก กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด หากซื้อสินค้าชำระค่าบริการผ่านระบบของบริษัท ทุกคนใช้จ่ายเหมือนเดิม แต่จะได้ปันผลจากกำไรที่บริษัทได้จากบริษัทพาร์ทเนอร์อีกทอด (บริษัทร้านค้าที่เข้าร่วม)
กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-มาร์เก็ตเพลส) มีเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน (application) ให้สมาชิกเลือกซื้อสินค้ากันเอง

            ตัวอย่างร้านค้ากับสินค้า เช่น Lazada (สามารถเลือกซื้อทุกชิ้น) , Tesco Lotus, Big C ฯลฯ และร้านค้าต่างๆ ที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ ทั้งสินค้า OTOP หรือ ร้านก๋วยเตี๋ยวปากซอย

            แม้ไม้ได้แนะนำใครสักคน ก็จะสามารถซื้อสินค้า และได้รับปันผลจากส่วนลดที่ตัวเองซื้อกินซื้อใช้ กับที่สมาชิกคนอื่นซื้อกินซื้อใช้ และนำมากระจายแก่สมาชิกทุกคน
กิฟวิ่งฟอร์เวิร์ด Giving Forward ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่หรือ Money Game
https://youtu.be/oP9RG7hIkZw
สอบถามเพิ่มเติม :
          ติดต่อโทร 083-0725036
          Line ID: @7chanchai
-------------------------

อะไรคือ MLM :
            MLM (Multi-Level Markrting) เป็นรูปแบบธุรกิจประเภทหนึ่ง พัฒนามาจาก ธุรกิจขายตรงชั้นเดียว (Single-Level Marketing)
            ตัวอย่างธุรกิจขายตรงชั้นเดียว เช่น มีสทีน ยูสตาร์

             การตลาดเครือข่าย (Multi-Level MarketingMLM หรือบางทีเรียกว่า ธุรกิจเครือข่าย (Network Business) คือ การเคลื่อนสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ผ่านระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลตามลำดับชั้น การค้าขาย-การซื้อสินค้าผ่าน MLM ไม่ผิดกฎหมาย ธุรกิจประเภทนี้มีแทบทุกประเทศทุกทั่วโลก
            ตัวอย่าง MLM เช่น แอมเวย์ กิฟฟารีน ซูเหลียน
            ลักษณะเด่นประการหนึ่งของ MLM คือ การสามารถสร้างทีมงานอย่างไม่จำกัด จึงมีรายได้อย่างไม่จำกัดด้วย

            บางคนมอง MLM ในแง่ลบเพราะไปเชื่อมโยงกับแชร์ลูกโซ่ทีผิดกฎหมาย พวกแชร์ลูกโซ่มักบอกตัวเองว่าเป็น MLM ซึ่งความจริงไม่ใช่เช่นนั้น
            ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ไม่สามารถจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

            กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด (Giving Forward) ไม่ใช่ทั้ง MLM หรือ แชร์ลูกโซ่

คำว่า "ตลาดแบบตรง" ในบทนิยามของ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้ให้คำนิยามไว้ว่า เป็นการทำสินค้าหรือการบริการในลักษณะขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายซื้อขายสินค้าหรือบริการจากธุรกิจประเภทนี้ ถ้าเรียกง่ายๆ ธุรกิจประเภทนี้หมายถึง การขายสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ และรวมไปถึงสื่ออื่นๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ 
        
            อี-มาเก็ตเพลส (E-Marketplace) เป็นตลาดการในการซื้อขายสินค้นหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีลักษณะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมผู้ขายจำนวนมาก เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อผู้ขายพบกันและทำการซื้อขายสินค้าบริการ
            อี-มาเก็ตเพลส คล้ายตลาดซื้อขายสินค้าทั่วไป เพียงแต่กระทำผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และกระทำการตามกฎหมาย กฎกระทรวงต่างๆ

            กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด (Giving Forward) ทำหน้าที่เป็นอี-มาเก็ตเพลส มีเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน (application) ให้สมาชิกซื้อและขาย ตามความสมัครใจ
            ตัวอย่างร้านค้ากับสินค้า เช่น Lazada (สามารถเลือกซื้อทุกชิ้น) , Tesco Lotus ฯลฯ และร้านค้าต่างๆ ที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์
15 กุมภาพันธ์ 2018
ชาญชัย คุ้มปัญญา
-----------------------------------
แหล่งข้อมูล1. จากบริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด (Giving Forward)
2. อาบิดะ บริพันธ์. (2552). ธุรกิจเครือข่าย : พัฒนาการขายตรงที่ก้าวไกล. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. (ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552) หน้า 19-32.

ความคิดเห็น