ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ระบบเศรษฐกิจแบ่งปันของกิฟวิ่งฟอร์เวิร์ด

กิฟวิ่งฟอร์เวิร์ด (Giving Forward) เป็นธุรกิจเพื่อสังคม แบ่งปันความสุขตามหลัก "ระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน" (Sharing Economic System)
            "ระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน" ตั้งอยู่บนความคิดว่าทุกคนต้องอยู่ได้ มีกินมีใช้ 
            ด้วยการนำกำไรของผู้ขายกลับมากระจายแก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ขายก็อยู่ได้ เพราะร้านค้า (ผู้ขาย) ที่เข้าร่วมจะมีสมาชิก กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ที่ต้องการจะซื้อจำนวนมาก
            เป็นการเฉลี่ยกำไร เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยประโยชน์ และเฉลี่ยความสุข
            เป้าหมาย คือ ทุกคนต้องมีกินมีใช้ อย่างน้อยพออยู่ได้ ส่วนคนขยันสมควรได้รับผลตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อ

การเฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยกำไร : 
            ส่วนลด (หรือกำไร) ที่กิฟวิ่งฟอร์เวิร์ดได้มา จะนำมาเฉลี่ยดังนี้
            ให้คนซื้อ 20% 
            เป็นโบนัสหรือส่วนแบ่งสมาชิก 55%
            ร้านค้า 5%
            ผู้แนะนำ 4 %
            เซ็นเตอร์ 4 %
            บริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด 12 %
            หากเป็นบริษัททั่วไป กำไร 100% คือกำไรของบริษัท แต่ในระบบกิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ตัวบริษัทเก็บกำไรเพียง 12 % เท่านั้น (เพื่อบำรุงระบบ) ที่เหลือกระจายสู่คนอื่นๆ
            จะเห็นว่าส่วนลดที่ได้เพิ่ม หรือกำไร เกือบทั้งหมดจะกระจายคืนแก่ผู้ซื้อ (สมาชิก) ผู้ขายทั้งหมด
-- สรุป --
   ด้วยแผนการตอบแทนที่บริษัทกิฟวิ่งฟอร์เวิร์ดมอบให้สมาชิกทั้งเรื่องการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค กับการจับจ่ายซื้อขายผ่านอี-มาเก็ตเพลส (e-Marketplace) จะช่วยให้กิฟวิ่งฟอร์เวิร์ดเติบโตและมั่นคง สมาชิกได้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน มีรายได้มากพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัว
สอบถามเพิ่มเติม :
ติดต่อโทร 083-0725036
Line ID: @7chanchai
13 มกราคม 2018
ชาญชัย คุ้มปัญญา
------------------

ความคิดเห็น