ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์กับพลังงานแสงอาทิตย์

โลกอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนระบบพลังงาน :
            ในอดีตโลกบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นพลังงานหลัก เคยเป็นยุคทองของโอเปก (Organization of Petroleum Exporting Countries: OPEC) ต่อมาการใช้ก๊าซธรรมชาติสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบพลังงานอยู่ระยะหนึ่ง แต่ระบบพลังงานโลกไม่หยุดอยู่เท่านี้ พลังงานทางเลือกหลายตัวกำลังก้าวขึ้นมา นำโลกสู่ยุคการปรับเปลี่ยนระบบพลังงานอีกครั้ง
            ปัจจัยตัดสินสำคัญคือ การลงทุนเพื่อค้นหาและขุดเจาะน้ำมันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ จะทรงตัวหรือจะถดถอย นักวิชาการคิดว่าหากกำลังการผลิตลดลง ต้นทุนการกลั่นจะสูงขึ้น ราคาน้ำมันถีบตัวสูงขึ้น ยิ่งแข่งขันกับพลังงานอื่นๆ ไม่ได้
            การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น แพร่หลายมากขึ้น เป็นอีกประเด็นที่ต้องเอ่ยถึง เพราะส่งผลต่อตลาดพลังงานอื่นๆ ครั้งหนึ่งถ่านหินคือเจ้าแห่งพลังงาน ต่อมาเป็นน้ำมัน จากนี้ไปไฟฟ้าคือเจ้าแห่งพลังงาน

            พลังงานไฟฟ้ามีจุดเด่นคือสามารถผลิตจากพลังงานอื่นๆ แทบทุกชนิด เท่ากับเป็นพลังงานที่ใช้ไม่มีวันหมด (ต่างจากน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ยูเรเนียมที่มีวันหมด) การใช้แพร่หลายมากขึ้นทั้งระดับครัวเรือนกับอุตสาหกรรม และที่กำลังจะส่งผลต่อตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงคือรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หลายประเทศให้ความสนใจมาก โดยเฉพาะจีน ยุโรปตะวันตก บรรษัทผู้ผลิตรถรายใหญ่หลายรายมีนโยบายผลิตรถไฟฟ้าอย่างจริงจัง
            ความก้าวหน้าของพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้โซล่าเซลล์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของพลังงานแสงอาทิตย์กำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในอนาคตทุกอาคารทุกครัวเรือนจะผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เอง

ปัญหาเดิมของพลังงานแสงอาทิตย์ :
            เป็นที่ทราบกันว่าปัญหาดั้งเดิมของพลังงานแสงอาทิตย์คือต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ แม้ราคาจะลดลงบ้างแต่ยังสู้ราคาพลังงานอื่นไม่ได้ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าในอดีตจึงพบเฉพาะพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใช้ทุนสูงมากจนการใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดกว่า
            เรื่องแสงแดดมีน้อยหรือไม่มีเป็นเวลานาน เช่น เป็นฤดูฝน ท้องฟ้ามีเมฆบังเกือบตลอดเวลา เป็นอีกอุปสรรคที่พบบ่อย ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์จึงมักเป็นระบบเสริม ต้องใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานหลักอื่นๆ ต้องติดตั้ง 2 ระบบพลังงาน สร้างปัญหาเรื่องต้นทุนโดยเฉพาะเมื่อแรกเริ่มติดตั้งระบบ
            แต่ปัญหาเรื่องความคุ้มค่ากำลังค่อยๆ หมดไป นับวันต้นทุนถูกลงและจะยิ่งมากขึ้นในอนาคต

“The Project
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เป็นประเทศไม่ใหญ่มาก มีประชากร 6 ล้านคน (ข้อมูล 2016) คนทั่วไปมีฐานะดี มีรายได้สูงกว่ากลุ่มประเทศยุโรปที่พัฒนาแล้ว ด้วยเหตุผลหลักคือเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติ
            แต่ความเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันกำลังเปลี่ยนไป เมือง Sweihanไม่ไกลจากกรุงอาบูดาบี กำลังก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดของโลก โครงการนี้ชื่อ “The Project” มีกำลังผลิต 1.2 gigawattsใช้งบประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์ ขนาดพื้นที่ราว 4 เท่ากับของใจกลางเมือง

            ต้นคิดโครงการคือนายมาร์ค เจคอบสัน (Mark Jacobson) ที่คิดว่าเมื่อถึงปี 2050 สหรัฐกับประเทศต่างๆ จะพากันผลิตพลังงานของตัวเอง เป็นพลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy) เช่น ลม แสงแดดและน้ำ เป็นระบบพลังงานที่ราคาถูกกว่าเดิม และเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมด
            เจคอบสันเห็นว่าเมื่อถึงเวลานั้นเครื่องจักรทุกอย่างจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน พลังงานไฟฟ้าจะเป็นตัวเด่นที่สุด เครื่องบินจะใช้พลังงานไฮโดรเจน เมื่อถึงยุคนั้นจะไม่มีกลุ่มชุมนุมประท้วงต่อต้านการสร้างเขื่อน ปัญหาจากโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์

            โครงการ "The Project" เป็นของรัฐ ภายใต้การกำกับของหน่วยงานหลัก The Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA) ให้บริษัทเอกชนทั่วโลกเข้ามาแข่งขันออกแบบและร่วมก่อสร้างโครงการ รวมถึงการบริการจัดการในอนาคต
            "The Project" เป็นชื่อโครงการใหญ่ ประกอบด้วยโครงการย่อยๆ จำนวนมาก เป้าหมายหลักคือ ต้องการให้ประเทศใช้พลังงานหลากหลาย ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่พึ่งพาพลังงานน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติอีกต่อไป
            นี่คืออีกโครงการยักษ์ใหญ่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แก่ประเทศนี้

            ดูไบ (Dubai) เป็นอีกเมืองที่โดดเด่น บ้านเรือนอาคารต่างๆ หันมาติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา ด้วยการสนับสนุนจากรัฐ รัฐบาลจูงใจโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สูงจนคุ้มค่าการลงทุน แผนนี้เริ่มปี 2015 ตั้งเป้าว่าก่อนสิ้นปี 2030 ทุกหลังคาจะมีแผงโซล่าเซลล์ อีกทั้งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเชื่อมต่อกันทั้งเมือง กำลังไฟส่วนเกินไม่สูญเปล่า ระบบจะคำนวณเครดิตให้
            เฉพาะเมืองดูไบ ตั้งเป้าว่าก่อนสิ้นปี 2030 ร้อยละ 25 ของพลังงานที่ใช้จะเป็นพลังงานสะอาด และเมื่อถึงปี 2050 ร้อยละ 75 จะเป็นพลังงานสะอาด

            ทั้งหมดนี้ เพราะรัฐบาล UAE ตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในอนาคตจะลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น รายงาน UAE State of Energy Report 2017 ระบุว่าก่อนสิ้นปี 2021 ร้อยละ 27 ของพลังงานที่ผลิตทั้งประเทศจะเป็นพลังงานสะอาด และเป็นร้อยละ 50 เมื่อถึงปี 2050 ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึงร้อยละ 70

            ย้อนหลัง 3 ทศวรรษก่อน โลกอาศัยพลังงานฟอสซิล (fossil fuels) เป็นหลัก อันประกอบด้วย น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน เสริมด้วยพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อน ปีที่แล้ว (2016) พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานของโลกถึงร้อยละ 10 (ในจำนวนนี้ร้อยละ 7 เป็นพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อน) จากนี้อีก 3 ทศวรรษ ระบบพลังงานจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พลังงานฟอสซิลกับนิวเคลียร์จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ สุดท้ายจะมีที่ใช้น้อยมาก
            รัฐบาล UAE สนใจพลังงานแสงอาทิตย์เพราะประเทศในคาบสมุทรอาหรับมีศักยภาพสูงมาก มีอุปสงค์สูง คนต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศในตอนกลางวัน ตรงข้ามกับกลุ่มยุโรปที่อากาศหนาว ต้องการไฟฟ้าเพื่อปรับอุณหภูมิในยามค่ำคืน
            นอกจากนี้ ยังคิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์กลั่นน้ำ น้ำดื่มที่หายากมีราคาแพงในแถบนี้

            UAE เริ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างจริงจังเมื่อปี 2013 นี้เอง เมื่อดูจากเป้าหมายและโครงการที่กำลังก่อสร้างบ่งชี้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงมาก ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นพลังงานหลักอีกตัวหนึ่ง ทั้งๆ ที่ประเทศนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ เป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ พึ่งพาการส่งออกนี้เป็นรายได้หลักของประเทศ เป็นอีกหลักฐานว่าระบบพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนแปลง

            ถ้ามองในระดับโลก อนาคตจะเป็นระบบ “global grid” เข้าใจง่ายๆ ว่าสายไฟฟ้าของประเทศต่างๆ จะเชื่อมโยงกัน บริหารจัดการโดยกลไกตลาดเสรี ทุกประเทศมีโอกาสซื้อหรือขายไฟฟ้า ตลาดพลังงานไฟฟ้าจะกลายเป็นตลาดระดับโลก ลงทุนโดยนักลงทุนนานาชาติ ทุกวันนี้จะเห็นการเชื่อมต่อระบบพลังงานระหว่างประเทศ ภายในภูมิภาค ที่สุดแล้วจะเป็นการเชื่อมต่อทั้งโลก

ลดต้นทุนและความยั่งยืน :
รัฐบาล UAE บรรยายว่าโครงการ “The Project” ของตนเป็นโครงการที่ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่ำสุดในขณะนี้ นั่นหมายความว่าสามารถขายให้ประชาชนในราคาถูกที่สุด รัฐบาลช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดค่าครองชีพ ลดหนี้สิน ลดต้นทุนแก่สังคมโดยรวม เพิ่มศักยภาพความสามารถแข่งขันแก่ทุกคนทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเอกชนหรือราชการ

คนในยุคนี้ส่วนใหญ่ยังผูกพันกับท้องถิ่น ชาติ อาจไม่ตระหนักว่ามีการแข่งขันระดับโลก แม้กระทั่งพลังงานไฟฟ้า ในอนาคตทุกประเทศ ทุกบริษัทจะแข่งกันว่าใครผลิตได้ถูกกว่า การปกป้องจากภาครัฐอาจทำไม่ได้มากดังเช่นอดีต
            โครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นแบบอย่างที่ดี ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีกันว่าพลังงานทางเลือก พลังงานหมุนเวียนกำลังก้าวขึ้นมาทดแทนพลังงานฟอสซิลอย่างรวดเร็ว เพราะต้นทุนต่ำลงมาก ใช้ง่ายไม่ซับซ้อน แม้กระทั่งประเทศส่งออกน้ำมันอย่าง UAE ยังยอมรับ ที่น่าชมเชยคือ รัฐบาล UAE ไม่นิ่งเฉย ไม่รอให้เกิดปัญหาก่อนจึงแก้ไข เพียงแค่คิดได้ว่าจะเป็นปัญหาก็ลงมือปรับปรุงประเทศทันที และทำอย่างจริงจัง

            การปรับเปลี่ยนระบบพลังงานเป็นตัวอย่างหนึ่ง ถ้ามองภาพกว้างกว่านี้ รัฐบาล UAE ไม่คิดพึ่งพาการส่งออกน้ำมันเพียงอย่างเดียว ตลอดหลายปีที่ผ่านมาพยายามพัฒนาทุกด้าน สร้างโอกาสใหม่ๆ เช่น พัฒนาเมืองสู่ความทันสมัยระดับโลก หวังเป็นศูนย์กลางการค้าโลก ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เศรษฐกิจปัจจุบันจึงหลากหลายกว่าเดิมอย่างชัดเจน
สิ่งที่ลงทุนในวันนี้ย่อมได้เก็บเกี่ยวในวันข้างหน้า ถ้าเลือกลงทุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ย่อมเก็บเกี่ยวผลดีในอนาคต และจะเห็นผลชัดถ้าลงมือทำไม่ปล่อยให้สายเกินแก้
            นี่คือแนวทางแห่งความยั่งยืน เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลและพลเมืองทุกคน
3 กันยายน 2017
ชาญชัย คุ้มปัญญา
(ตีพิมพ์ใน คอลัมน์ “สถานการณ์โลก” ไทยโพสต์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 7604 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2560)
-----------------------------
บรรณานุกรม:
1. Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA). (2016, April 26). Press Release. Retrieved from http://www.adwea.ae/en/home.aspx#
2. Central Intelligence Agency.(2016). United Arab Emirates.In The World Factbook. Retrieved from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html
3. Goldthau, Andreas (Ed.). (2013).The Handbook of Global Energy Policy. UK: John Wiley & Sons Ltd.
4. Power systems based on 100% renewables is nor feasible or realistic. (2017, July 17). The National. Retrieved from https://www.thenational.ae/business/energy/power-systems-based-on-100-renewables-is-nor-feasible-or-realistic-1.609517
5. Schlager, Neil. Weisblatt, Jayne. (Ed.). (2006). Alternative Energy. USA: Thomson Gale.
6. Solar rooftops in Dubai double in less than a year. (2017, July 17). The National. Retrieved from https://www.thenational.ae/business/property/solar-rooftops-in-dubai-double-in-less-than-a-year-1.622312
7. United Arab Emirates Ministry of Energy. (2017). UAE State of Energy Report 2017.Retrieved from http://dcce.ae/uae-state-of-energy-report-2017/
-----------------------------

ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

คุยกับ "พลังบวกสร้างชาติ" ได้ที่ห้องไลน์ "รอบวันสถานการณ์โลก"

คุยกับ "พลังบวกสร้างชาติ" ได้ที่ห้องไลน์ "รอบวันสถานการณ์โลก"
คลิกที่รูปครับ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป